SUCCES

 
Wat?

Het project SUCCES (Sustainable Uplifting Client Centred Employment Support) is een grensoverschrijdend project binnen het programma INTERREG IVA 2 Zeeën.
 

De partnerorganisaties zijn Medway Council (UK), Community Connections (UK), OCMW Kortrijk (B) en Maison de l’ Initiative (FR).

Het doel van SUCCES is de ontwikkeling van een programma dat ondersteuning biedt aan mensen op het vlak van tewerkstelling en ontwikkeling van kennis, vaardigheden en competenties.

Wie?

SUCCES richt zich op +16-jarige (langdurig) werklozen, economisch inactieven, mensen met een laag inkomen of laaggeschoolden.

Hoe?

SUCCES wil dit bereiken via drie grensoverschrijdende hoofdactiviteiten die zowel in groep als op individuele basis zullen worden aangeboden:

  • Activiteit 1: De sociale en fysieke mobiliteit verbeteren
  • Activiteit 2: Werken aan generieke competenties (sleutelvaardigheden)
  • Activiteit 3: Maatgerichte beroepsopleidingen georganiseerd in de eigen gemeenschap bekend maken en aanbieden

De eerste activiteit wordt aan Belgische zijde volledig door OCMW Kortrijk opgenomen. Mentor vzw zal zich vooral focussen op de 2de en 3de activiteit, door infosessies, workshops en vormingen te organiseren en te begeleiden met de doelgroep en voor de doelgroep. Door regelmatig overleg met onze partners uit Frankrijk en Engeland willen we ervaringen uitwisselen en leren van elkaar.

Waar?

Het project SUCCES is niet enkel grensoverschrijdend, maar ook buurtgericht. Dit wil zeggen dat de vaardigheden en kwalificaties waar wij naar streven met de doelgroep, tegemoet komen aan de wensen en noden van de plaatselijke werkgevers.

Activiteiten zullen doorgaan in en rond de buurthuizen en aandachtswijken van Kortrijk.

Wanneer?

Het project is gestart in februari 2010 en loopt tot en met juni 2013.

Contact
Justien Jonckheere

type: