WERKINLEVING VOOR JONGEREN (WIJ 3)

Zeer intensieve en zeer flexibele trajectbegeleiding op maat voor laaggeschoolde niet-werkende werkzoekende jongeren (van 18 tot 25 jaar) met een afstand tot de arbeidsmarkt:

  • Sociale en arbeidsgerichte activering
  • Sport wordt steeds aangeboden als competentieversterkende en attitudevormende activiteit

De begeleiding duurt maximuaal 18 maanden. Het traject resulteert in een opleiding, kwalificatie, werk of een warme doorverwijzing naar een andere aangepaste begeleiding.

Meer...

type: