Financieel inzicht voor niet-financiëlen

Is je onderneming/organisatie financieel gezond?
Hoe detecteer je snel financiële knipperlichten?
Wil je jouw financiële kennis aanscherpen met oog op een nauwkeurige begroting?
Praat je boekhouder chinees?
Wil je inzicht krijgen in de balans en resultatenrekening van je onderneming/organisatie?
Je voorkeur gaat hierbij uit naar het begrijpen en beoordelen van de grote lijnen, zonder al te diep in te gaan op de details.

Schrijf je dan in voor dit compact programma (drie halve dagen) om jouw financieel-economische basiskennis te versterken.

Wat
Om op een verantwoorde manier beslissingen te kunnen nemen als bestuurder, manager, afdelingshoofd,… is voldoende financiële kennis nodig.

Hoe kan je op een vlotte manier snel een beeld krijgen over de financiële gezondheid van de onderneming? Hoe kan je inzicht krijgen in de balans en resultatenrekening en op een vlotte manier financiële knipperlichten detecteren ?

Deze opleiding is bedoeld voor mensen die de jaarrekening wensen te kunnen interpreteren op basis van een beknopte analyse van een aantal kerncijfers en begrippen.
Je wil financiële rapportages beter kunnen begrijpen om jouw bijsturingsmogelijkheden te vergroten.

Kortom, je wil niet alleen je financiële kennis en inzichten versterken en de onderlinge samenhang beter kunnen begrijpen, maar je zou je ook op financieel gebied actiever willen opstellen.

Na afloop van deze opleiding zal de deelnemer:

  • Inzicht hebben in de balans (activa en passiva)
  • Inzicht hebben in de resultatenrekening
  • De balans en resultatenrekening kunnen beoordelen aan de hand van een aantal kerncijfers met betrekking tot liquiditeit, solvabiliteit en winstgevendheid
  • Het verschil kennen tussen kosten/uitgaven, opbrengsten/inkomsten en kosten/investeringen
  • Zelf een beknopte financiële analyse kunnen maken van de jaarrekening

Voor wie
Voor niet-financieel geschoolde bestuurders, managers, afdelingshoofden, stafmedewerkers, werkleiders,…
Kortom: voor iedereen die zijn financiële kennis wil verbeteren.

Contact
Praktische en inhoudelijke vragen kan je stellen via academy@mentorvzw.be