Resultaatgericht communiceren naar "tegendraadse" medewerkers


“Help, ik heb geen impact meer op mijn medewerker!
Wat nu?”

Wat

Als leidinggevende wordt u soms geconfronteerd met medewerkers die “tegendraads” reageren op uw instructies en feedback.
Nochtans draagt u de verantwoordelijkheid voor de output van uw team. Dagelijks werkt u samen met uw teamleden om zo vlot mogelijk de targets te behalen. Hierbij houdt u zoveel mogelijk rekening met de talenten van elke medewerker.
Het coachen van “tegendraadse” medewerkers vergt heel wat energie van u als leidinggevende.

In deze hands-on training leert u heel specifieke, professionele communicatietechnieken die u direct kan inzetten om tot een nieuwe, constructieve relatie met uw medewerker te komen. Hierdoor kan u samen met de betrokken medewerker nieuwe afspraken maken in functie van de beoogde targets.

Inhoud

Theorie: 4 praktische communicatiemodellen

 • Oplossingsgerichte interventietechnieken
 • Drie-lenzen model Ofman
 • Corrigerende feedback
 • 4 D methode

Praktijk:

 • Voorstelling van cases uit de groep
 • Mogelijkheden tot het oplossen van de cases aan de hand van de aangereikte modellen
 • Oplossingsgerichte feedback + succesanalyse
 • Evaluatie

Na afloop van deze training beschikt u als leidinggevende over:

 • meer tools (communicatietechnieken) om uw impact op “tegendraadse” medewerkers te vergroten
 • meer zelfvertrouwen om een coaching aan te gaan met “tegendraadse” medewerkers
 • meer energie om met ál uw medewerkers een functioneringsgesprek aan te gaan
 • meer leiderschapscapaciteiten

Hoe

Als deelnemer krijgt u bij aanvang van de training een beknopte theoretische benadering van vier effectieve professionele gesprekstechnieken, die u bij “tegendraadse” medewerkers kan inzetten.
Daarna worden deze technieken aan de hand van concrete cases uit de werkcontext aangeleerd. Dit gebeurt o.a. met 1-op-1 coachingsgesprekken.
Het leren van de nieuwe vaardigheden gebeurt in grote mate via interactie tussen de deelnemers. Dit om voldoende duurzame diepgang in het leren te garanderen en om de aangeleerde vaardigheden direct op de werkvloer te kunnen toepassen.

Voor wie

U bent leidinggevende.
U stuurt een team aan.

Docent
Steven Vanraes werkt bij Mentor als trainer-coach. Hij volgde opleidingen in binnen- en buitenland over oplossingsgericht werken en procesmatig leiderschap.

Contact
Praktische en inhoudelijke vragen kan u stellen via academy@mentorvzw.be of via 056 23 72 80