Projecten

'Leef je in…'

Een professionele coaching rond het verzorgen van inleefsessies met de aandacht voor een goede manier van presenteren en gebruik maken van didactisch materiaal voor onze ervaringsdeskundige trainers.

AHA-project

Creatie van een didactische toolkit waarmee oud worden en dementie tastbaar worden.

Doorstroom LDE

Naar aanleiding van het nieuwe decreet en de uitvoeringsbesluiten van de Lokale Diensteneconomie wordt doorstroom naar een tewerkstelling op de reguliere arbeidsmarkt een verplichting voor iedere doelgroepmedewerker die werkzaam is binnen LDE. In het ESF-project Doorstroom LDE vormen we daarom een brug tussen de huidige en een nieuwe job binnen de reguliere economie, voor doelgroepwerknemers uit de Lokale Diensteneconomie.

Doorstroom SEC (BW/SW)

Naar aanleiding van het nieuwe decreet maatwerk en in afwachting van de opstart van maatwerk wordt doorstroom voor doelgroepmedewerkers naar een tewerkstelling op de reguliere arbeidsmarkt uitgeprobeerd binnen een nieuw project. In het ESF-project Doorstroom SEC (BW/SW) vormen we daarom een brug tussen de huidige en een nieuwe job binnen de reguliere economie, voor doelgroepwerknemers uit de beschutte of sociale werkplaatsen.

PADVINDER

Het project Padvinder ontwikkelt een digitale vragenlijst om het profiel van jongeren op een laagdrempelige manier in kaart te brengen. De vragenlijst biedt jongeren herkenbare situaties aan waarbij ze telkens moeten aanklikken hoe zij in die situatie reageren.

PETE - Positive Engagement for a Transition towards Employment

Het internationaal project PETE wil werkzoekende jongeren en de jeugdwerkers die hen begeleiden versterken via het analyseren, ontwikkelen, testen en verspreiden van succesvolle activeringsmethodieken en -tools. Het project is gericht op ‘NEET-jongeren’, jongeren die niet actief zijn in werk, educatie of training, tussen 16 en 25 jaar.