Doorstroombegeleiding in de praktijk


Waarom zet ú in op doorstroom? Omdat het moet of omdat u er ook voordeel uit kan halen?
Is uw organisatie doorstroom-klaar? Waar moet u extra op inzetten of waar dient u nog aanpassingen door te voeren?
Hoe benadert en overtuigt u privé-werkgevers om zich open te stellen voor mensen die doorstromen?
Zit u ook met één van deze vragen, dan kan deze opleiding u een antwoord bieden.

Wat

Bedrijven in de sociale economie worden verwacht maximaal in te zetten op doorstroom. Dit geldt zowel voor maatwerkbedrijven als voor initiatieven in de lokale diensteneconomie.
Maar wat is doorstroom nu eigenlijk concreet en hoe pakt u deze doorstroombegeleiding aan in de praktijk?

In deze vorming komen volgende topics aan bod:

  • Wat is doorstroom en waarom hierop inzetten?
  • Hoe verankert u doorstroom in uw beleid?
  • Wat is de inhoud van een doorstroomtraject?
  • Hoe communiceert u over doorstroom binnen uw organisatie?
  • Partnerschappen met privé-werkgevers: hoe kan u dit aanpakken?
  • Hoe implementeert u doorstroom in uw werking?
  • Op welke manier zet u een POP in in functie van doorstroom?

Na deze vorming hebt u beter inzicht om doorstroom mogelijk het maken. Daarnaast implementeren we samen doorstroom, aanpasbaar in uw organisatie. U kan hierbij terugvallen op praktische tips en adviezen die u krijgt tijdens de vorming.

Mentor begeleidde zelf een proefproject omtrent doorstroom (met steun van ESF). Mentor was ook de organisator van een lerend netwerk omtrent doorstroom, in opdracht van de Vlaamse minister van Sociale economie.

Voor wie
Deze vorming staat open voor iedereen die betrokken is bij doorstroom van medewerkers uit sociale economiebedrijven, zowel uit maatwerkbedrijven als uit initiatieven in de lokale diensteneconomie. Dit zijn werkvloerbegeleiders, instructeurs, monitors, ploegbazen, stafmedewerkers, personeelsmedewerkers, …


Docent
Claudia Fosselle is consultant bij Mentor. Ze begeleidt sociale economie bedrijven naar een optimaal personeelsbeleid.
Ze heeft daarnaast ervaring in het begeleiden van medewerkers in functie van persoonlijke ontwikkeling en keuzes in de loopbaan. Ze ondersteunt ook begeleiders (‘coach the coach’).

 
Praktische en inhoudelijke vragen (incl. aanvraag vrijblijvende offerte) kan je stellen via academy@mentorvzw.be
of via 056 23 72 80