6. Uitstromen

Exitprocedure

Personeelsverloop brengt hoge kosten met zich mee. Wil u graag leren uit het vertrek van medewerkers om te werken aan retentie? Dan is het aangewezen om te achterhalen welke factoren tot ontslagname hebben geleid. Bovendien blijven ex-medewerkers belangrijk voor het imago van uw bedrijf. Een professioneel opgezet exit-gesprek bevordert de positieve verstandhouding!

Kies voor

 • een gestructureerde exit procedure
 • een actieplan om probleemgebieden aan te pakken die vermeld worden tijdens het exitgesprek.

Contacteer Marjolein voor meer informatie

Outplacementbegeleiding

Outplacement is een begeleiding die in opdracht van de werkgever door het outplacementbureau wordt verleend om een werknemer in staat te stellen zelf binnen een zo kort mogelijke termijn een nieuwe job te vinden of een zelfstandige activiteit op te starten.

Kies voor:

 • Een gespecialiseerde begeleiding van uw ontslagen werknemer in de zoektocht naar een nieuwe baan.
  Mentor is een erkend outplacementbureau (erkenningsnummer VG. 1528/BO) - Certo certificaat


Contacteer Wendy voor meer informatie

Doorstroom van sociale economie naar normaal economisch circuit

Sociale economie bedrijven staan met de nieuwe decreten rond maatwerk en lokale diensteneconomie voor de uitdaging werknemers door te laten stromen naar reguliere bedrijven. Dit vraagt de nodige inspanningen van beide soorten organisaties. Mentor dient een mandaat doorstroom in bij VDAB en staat voor u klaar vanaf 2016.
Kies voor:

 • Doorstroom… hoe begin ik eraan?
  De werkvloerbegeleiders, instructeurs, monitors, ploegbazen,… moeten aan de slag met een doorstroomtraject. Mentor traint hen en geeft antwoord op hoe en waarom inzetten op doorstroom.
  Contacteer Justien of Claudia voor meer informatie
  • Actieplan doorstroom geeft u een duidelijk inzicht of uw organisatie klaar is om medewerkers te laten doorstromen.
   Contacteer Marjolein voor meer informatie
  • Diversiteit dankzij een ideale samenwerking met verschillende kansengroepen, een goed inzicht in complexe administratie en financieringsmogelijkheden.
   Contacteer Justien of Claudia voor meer informatie