3. Functioneren en ontwikkelen

Optimaliseren van functionerings- en evaluatiecyclus

Voor uw medewerkers is communicatie een van de belangrijkste factoren in de samenwerking. U kan op verschillende manieren met uw medewerker in dialoog gaan.
Een functioneringsgesprek is niet hetzelfde als een evaluatiegesprek. Het eerste focust op de manier van werken en op de ondersteuning die men de medewerker kan bieden. Het tweede richt zich vooral op het bereiken van vooropgestelde persoonlijke doelen. Uw medewerker kan pas aan uw verwachtingen voldoen als hij een duidelijk beeld heeft van zijn sterke punten, zijn leerpunten en zijn prestatiedoelen.
Kies voor:

 • het opzetten en optimaliseren van de functioneringscyclus.
 • het opzetten en optimaliseren van evaluatiecyclus.
 • opleiding van leidinggevenden of andere medewerkers die functionerings- of evaluatiegesprekken uitvoeren.
 • bruikbare tools en ondersteuning voor leidinggevenden.

Contacteer Marjolein voor meer informatie

Werken met POP’s

Een POP voor elke medewerker in 2020. Dat is de doelstelling van het Via pact (Vlaanderen in actie)Een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) bevat deze kernelementen:

 • Een reflectie door de medewerker over zijn eigen loopbaan en/of competenties,
 • Beoogd resultaat: een doelstelling in de eigen loopbaan en/of competenties (vertaald in een opvolgbaar actieplan).
 • De uitvoering van dit actieplan.
 • Een evaluatie van het actieplan waarin gereflecteerd wordt over het eigen leren en het al dan niet behalen van de doelen.

Een POP is reeds verplicht voor elke doelgroepmedewerker die in de sociale economie tewerkgesteld is. Mentor begeleidde reeds 24 organisaties en realiseerde 385 POP’s in dit kader. Mentor begeleidt aan de hand van een gespreksleidraad en sjabloon het eerste POP- gesprek met de leidinggevende. We bouwen samen met de betrokkenen een opvolgsysteem en denken mee aan de strategische inbedding in het HR beleid .

Werken aan jobrotatie aan de hand van een flexmatrix

Een grotere afwisseling in taken voorkomt verstarring. Het maakt medewerkers vertrouwder met veranderingen. Het zorgt voor voortdurende groei van hun kennis en mogelijkheden. Hierdoor worden uw medewerkers breder inzetbaar. Uw organisatie wordt minder afhankelijk van één bepaalde persoon.
Jobrotatie is het systeem waarbij werknemers verschillende functies/takenpakketten opnemen, omwille van het verbeteren van de efficiëntie en/of de kwaliteit van de arbeid. Dit kadert in het levenslang leren en in de verticale en horizontale promotie.
Jobrotatie verhoogt de betrokkenheid. Medewerkers begrijpen waar hun collega’s mee bezig zijn en ervaren hoe hun taken deel uitmaken van het grotere geheel. Er ontstaat een groter wederzijds respect voor elkaar.
U kiest:

 • Een taakanalyse die overzicht biedt van alle taken van elke medewerker.
 • Een flexmatrix die inzicht geeft in de afwezige competenties op individueel en teamniveau.

Contacteer Marjolein voor meer informatie

Introduceren coachend leidinggeven voor eerstelijnsverantwoordelijken

Uw eerstelijnsverantwoordelijken spelen een cruciale rol in de prestaties van uw medewerkers. Zij zijn de spilfiguren op de werkvloer op vlak van vakmanschap en beleid. Niet enkel hun technische kennis is belangrijk maar ook het inzicht in de dagelijkse contacten met de medewerkers. Daarom is het zo belangrijk dat zij de kneepjes van het coachend leidinggeven kennen.

Kies voor:

 • een praktijkgericht programma
  vol bouwstenen om succesvol met medewerkers om te gaan en hen te motiveren.

Contacteer Marjolein voor meer informatie

Talentgesprekken voeren met de Talentendoos

Inzetten op talenten geeft energie. De kans op goede resultaten zijn bij het inzetten op sterktes groter dan bij het ombuigen van zwakke punten. Talenten ontwikkelen op de werkvloer doet u niet zomaar. Daar is tijd, motivatie en een goeie begeleiding voor nodig.
De Talentendoos is een methodiek om open gesprekken te voeren met medewerkers. Aan de hand van de talentenkaarten, kunnen leidinggevenden en hun medewerkers bespreken wat goed loopt en welk talent hier aan de basis van ligt.
Kies voor:

 • Een interactieve trainingssessie rond talentontwikkeling
 • Een aangepaste tool voor uw leidinggevende

Bestel hier of vraag naar meer info