nieuws

Design the job!

Het ‘Lerend Netwerk Ongekwalificeerde Instroom’
focust op hoe uw bedrijf jongeren zonder diploma succesvol kan integreren.
In het lerend netwerk wisselen werkgevers, onderwijsverstrekkers en arbeidsmarktondersteuners ervaringen,
succesvolle acties en samenwerkingsideeën uit om deze integratie te bevorderen.

Pagina's