nieuws

Wijsneuzen

Wat

Met het project ‘Wijsneuzen’ wil het team van SUCCES in samenwerking met A’kzie (Vereniging waar armen het woord nemen) mensen de weg helpen wijzen doorheen de sociale kaart van Kortrijk.

'Wijsneuzen’ focussen zich op 6 thema’s:

Buurtgericht assessment (skills audit)

Wat

Een vertaling van het programma voor algemene beroepsoriëntering (Mentor vzw) tot een methodiek om op een toegankelijke en laagdrempelige manier talenten van mensen te ontdekken.
Het uitgangspunt is het observeren volgens de “WAKKER” methodiek. Deze methodiek wordt toegepast tijdens buurtgerichte activiteiten.
Na de activiteit worden de resultaten teruggekoppeld naar de deelnemers. De deelnemer krijgt op een laagdrempelige manier zicht op zijn talenten en mogelijkheden.

Waarom

Workshops solliciteren

Wat

Een workshop gebaseerd op de gids ’10 stappen naar werk’. Dit betekent klare taal, voorbeelden uit de praktijk en oefeningen.

Deze workshop richt zich op de eerste stappen die van iedere werkzoekende verwacht worden. Er wordt aandacht besteed aan de individuele zoektocht van iedere deelnemer.

Waarom

Vaak wordt het solliciteren als vanzelfsprekend beschouwd en worden de basisprincipes van een succesvolle sollicitatie uit het oog verloren.

In deze workshop starten we bij de basis en geven we praktische tips om aan de slag te gaan.

Vorming Sociale Vaardigheden

Wat

We staan stil bij het ontstaan van misverstanden en conflicten, om deze in de toekomst te verminderen.

We gaan na hoe we geweldloos kunnen communiceren.

We gaan na waar je talenten en wenstalenten liggen.

We proberen inzicht te krijgen in de manier waarop we met anderen omgaan, op de invloed hiervan op onszelf en anderen.

Waarom

Overal komen we in contact met andere mensen: in een werksituatie, in ons persoonlijk leven, maar ook binnen vrijwilligerswerk, praatgroepen ed.

Pagina's