PADVINDER

Wat?

Het project Padvinder ontwikkelt een digitale vragenlijst om het profiel van jongeren op een laagdrempelige manier in kaart te brengen. De vragenlijst biedt jongeren herkenbare situaties aan waarbij ze telkens moeten aanklikken hoe zij in die situatie reageren.
De vragenlijst geeft op die manier zicht op:

  • De leerstijlvoorkeur
  • De (beroeps)interesses
  • Persoonlijkheidskenmerken
  • Het redeneervermogen en
  • de prestatiemotivatie van de jongere

De vragenlijst kan ingezet worden als intake- en coachingsinstrument bij de begeleiding van jongeren.
Met een draaiboek vol tips & tricks, bevattelijke achtergrondinfo en onmiddellijk inzetbare tools reikt Padvinder handvaten aan jongerenbegeleiders om hun begeleiding zoveel mogelijk op maat van de jongere aan te passen.

Voor wie?

Padvinder richt zich op werkzoekende jongeren tussen 16 en 25 jaar. Jongerenbegeleiders kunnen Padvinder inzetten bij trajectbegeleiding in het kader van een werkzoekendenproject, coachingprogramma’s, onderwijsbegeleiding,…

Wanneer?

De ontwikkeling van Padvinder is gestart in december 2015 en loopt af in mei 2017.

Contact?

Met vragen over het project kan u terecht bij Marjolein Debergh

0473 86 27 89
056 23 72 80
m.debergh@mentorvzw.be

www.mentorvzw.be

Dit project is mogelijk dankzij de steun van ESF en de Vlaamse Overheid en de samenwerking met Groep Intro, Lejo en U Gent.

type: