Werkplekleren voor vluchtelingen (AB Réfugiés)

Wat?

Via ‘AB Réfugiés’ verhogen we de kansen op werk van vluchtelingen. Hij /zij kan werkplekleren in een maatwerkbedrijf. Zo versterkt hij / zij zijn taal, attitude en beroepstechnische competenties. Daarna zoeken we samen naar werk.
Verdere uitleg vindt u lager.

Aanmelden kandidaat of leerwerkplek?

Aanmelden van een kandidaat?
Leg een afspraak vast met een coach: bel naar Mentor - 056 26 44 34.
Juliana Louncke verbindt u door met een coach.

Aanmelden van een leerwerkplek in uw maatwerkbedrijf?
Vul dit formulier in.

Uitleg over het project

VOOR WIE?

 • Laagtaalvaardige en laaggeschoolde
  (kandidaat-)vluchteling met een grote afstand tot de arbeidsmarkt
 • (Kandidaat-)vluchteling heeft document voorhanden om te mogen werken
  (= geldige arbeidskaart)
 • Gemotiveerd om te werken
 • Nederlands wordt versterkt tijdens het traject

TRAJECT:

 • motivering en gerichte doorverwijzing: door u als trajectbegeleider / bemiddelaar
  → finale beslissing over deelname ligt bij VDAB
 • intakegesprek: (kandidaat-)vluchteling
  + coach Mentor / Groep INTRO + ev. trajectbegeleider
 • max. 6 maand werkplekleren in een maatwerkbedrijf (a.h.v. opleidingsplan)
  • min. 20 uren per week werkplekleren in maatwerkbedrijf: werken aan Nederlands, arbeidsattitude, beroepstechnische competenties, …
   → coaching door Mentor / Groep INTRO i.s.m. maatwerkbedrijf
  • resterende tijd: ruimte voor vervollediging traject
   (bvb. inburgering, NT2, huisvesting, …)
   → coaching door Mentor / Groep INTRO
  • werkplekleren is onbetaald voor de
   (kandidaat-)vluchteling
  • geen combinatie mogelijk met TWE (art. 60)
 • na werkplekleren: tewerkstelling, liefst in NEC (maar niet verplicht)
  → 3 maand nazorg door Mentor / Groep INTRO

WAT MAG DE VLUCHTELING VERWACHTEN?

 • een opleiding op de werkvloer in een maatwerkbedrijf = werkplekleren
 • ondersteuning op de leerwerkplek, door een coach van Mentor / Groep INTRO
 • ondersteuning inzake randvoorwaarden (huisvesting, mobiliteit, verblijfsstatus, …), door een coach van Mentor / Groep INTRO
 • ondersteuning bij de zoektocht naar werk, door een coach van Mentor / Groep INTRO
 • nazorg bij tewerkstelling (in NEC of elders) na werkplekleren, door een coach van Mentor / Groep INTRO

UW ROL ALS BEGELEIDER?

 • U gaat na of de (kandidaat-)vluchteling gemotiveerd is
 • U legt hem uit dat hij/zij in een traject met werkplekleren kan stappen
 • U legt hem uit dat hij/zij ondersteund wordt tijdens en na het werkplekleren, alsook over randvoorwaarden
 • U leidt hem/haar toe en blijft de begeleider van het traject van de (kandidaat-)vluchteling

STAPPEN TE ZETTEN VOORAF

 1. Ga na of de (kandidaat-)vluchteling mag werken (arbeidskaart) en ingeschreven is bij VDAB.
 2. Bespreek met de (kandidaat-)vluchteling welke job in het NEC hem / haar interesseert
 3. Bespreek alle voor- en nadelen
  (inclusief: zijn er vacatures voor deze job?)
 4. Schat in wat belemmerende randvoorwaarden zijn (mobiliteit, huisvesting, …)
 5. Indien de (kandidaat-)vluchteling gemotiveerd is, leg meteen een intakegesprek vast:

  Bel Mentor: 056 26 44 34
  U wordt doorverbonden met een coach uit uw regio: samen maken jullie een afspraak voor een intakegesprek
  (bij voorkeur in uw locatie want is gekend bij vluchteling)

CONTACT

Mentor
Ward Saver
056 26 44 34

w.saver@mentorvzw.be
www.mentorvzw.beuitgevoerd door Mentor en Groep INTRO