WERKINLEVING VOOR JONGEREN (WIJ 3)

Wat?

Zeer intensieve en zeer flexibele trajectbegeleiding op maat voor laaggeschoolde niet-werkende werkzoekende jongeren (van 18 tot 25 jaar) met een afstand tot de arbeidsmarkt:

 • Sociale en arbeidsgerichte activering
 • Sport wordt steeds aangeboden als competentieversterkende en attitudevormende activiteit

De begeleiding duurt maximuaal 18 maanden. Het traject resulteert in een opleiding, kwalificatie, werk of een warme doorverwijzing naar een andere aangepaste begeleiding.

Hoe?

Aantal jongeren in begeleiding per regio

 • in Zuid W-VL: 145 trajecten over de hele projectperiode
 • in Midden W-VL: 61 trajecten
 • in Zuid O-VL: 244 trajecten

De toeleiding wordt gegarandeerd door VDAB.

Looptijd project

1/10/2017 – 31/12/2021
(indiening juli 2017)
TOELEIDING LOOPT TOT 31/12/2020
Toeleidingstool

Partnerschappen

 • Mentor en Groep INTRO
  • jarenlange expertise in de begeleiding van personen (en zeker jongeren) met een grote afstand tot de arbeidsmarkt
  • sterk verankerd in regio ZWVL
 • integratie van ‘Padvinder’: door Mentor ontwikkelde en door ESF gevalideerde intake-instrument en oriënteringsmethodiek
  • met o.a. de persoonlijkheids-, leerstijlvoorkeur- en (beroeps)interessetest
  • kan afstand tot de arbeidsmarkt via de juiste begeleidingsmethodiek verkleinen
 • In samenwerking met verschillende potentiële toeleiders, centra voor leren en werken, sportaanbieders, etc. ... zorgen wij voor een lokale inbedding van het project.