Van meeWerkers naar meeDenkers: uw organisatie samen & duurzaam verbeteren

Het aanpassingsvermogen van uw organisatie (‘agility’) wordt bepaald door uw medewerkers. Hoe kan u aanpassingen doorvoeren door uw medewerkers te stimuleren om te leren en te verbeteren? Hoe maakt u deze aanpassingen duurzaam?


WAT?
Permanent wordt uw organisatie uitgedaagd om bij te leren, zich aan te passen en te verbeteren,. Meer en meer wordt ervan uitgegaan dat de kennis die in iedere organisatie aanwezig is (bij uw mensen!) te weinig wordt benut om verbeterprocessen te begeleiden.
Het traditioneel leren wordt dan ook vervangen door het lerend vermogen van uw organisatie aan te scherpen om in te spelen op de veranderingen in uw omgeving. Uw medewerkers bepalen het lerend vermogen van uw organisatie. Immers, de organisatie leert niet, het zijn de mensen binnen die organisatie die leren.
Hoe kan u uw medewerkers stimuleren om aanpassingen door te voeren? Misschien is dit dan ook de grootste uitdaging binnen de huidige tijdsgeest: een wake-up call om mensen meer te betrekken bij die komende veranderingen door hen ook mee te laten denken om die veranderingen aan te kunnen.
U gaat deze uitdaging aan door van uw medewerkers meeDenkers te maken. Deze samenwerking is te realiseren op basis van wederzijds vertrouwen en respect voor de verschillen tussen mensen en binnen uw organisatie. Het is een samenwerking die steunt op openheid en resultaatgerichtheid.

Met als doel: de kwaliteit van de organisatie duurzaam verbeteren samen met uw medewerkers, waar finaal de (interne of externe) klant beter van wordt.

Inhoud sessies
Het programma bestaat uit 2 delen.
U kan – naar keuze – één of beide delen volgen.

 • Deel 1: Duurzaam veranderen (1 dag)
 • Deel 2: Samen veranderen (1 dag)

Deel 1: Duurzaam veranderen (1 dag)
Blijvende oplossingen zijn er slechts indien men grondig het probleem geanalyseerd heeft, en alle onderliggende oorzaken duidelijk zijn.
Een blijvend verbetertraject bestaat uit 4 grote stappen:

 1. Analyseer de huidige situatie
 2. Zoek de oorzaken van de problemen
 3. Zoek oplossingen voor deze problemen
 4. Bestendig de gevonden oplossingen

Om dit traject nog beter te kunnen structureren, zijn deze 4 stappen omgezet naar een 7-stappen-plan:

 • Analyseer de huidige situatie
  1.Projectdefinitie
  2.IS-situatie beschrijven
 • Zoek de oorzaken van de problemen
  3. Knelpunten detecteren
  4. Oorzaken bepalen
 • Zoek oplossingen voor deze problemen
  5. WENS-situatie vastleggen
  6. Implementeren van de vooropgestelde oplossingen
 • Bestendig de gevonden oplossingen
  7. Integratie van de nieuwe situatie in uw organisatie

Deel 2: Samen veranderen (1 dag)
De gevonden en uitgewerkte verbeteringen en of veranderingen moeten doorgevoerd worden. 'Weerstand' is dan ook niet al te ver uit de buurt… Hoe werkt u samen aan deze verandering?

 1. Inleiding & kennismaking
  • dwingende krachten en belemmerende krachten tijdens een verandering
  • ervaringen van de deelnemers
 2. ‘Verandering’ als een drieledig, gelijktijdig traject
  • inhoudelijk traject: het feit zelf
  • emotioneel traject: inzicht in het 'individueel' gebeuren van een verandering
  • relationeel traject: het proces dat moet gevolgd worden willen we succes hebben
 3. Inhoudelijk traject:
  • Communicatie over de feiten
 4. Relationeel traject:
  • stap 1: een klimaat van verandering scheppen
  • stap 2: het betrekken van de 'totale' organisatie
  • stap 3: implementeren en borgen
 5. Emotioneel traject:
  • Einde
  • Neutrale zone
  • Nieuw begin

Na deze workshop zal u …

 • … inzicht krijgen in de verschillende aspecten van veranderingen
 • … in de mogelijkheid zijn om binnen uw organisatie een 'veranderingsproces' beter te begeleiden
 • … een beetje zuurstof om 'positief' te kijken tegen veranderingen, ondanks de eventuele 'individuele' gevolgen.

HOE?
Aan de hand van een concreet voorbeeld worden de verschillende technieken van het 7-stappenplan uitgewerkt.
Een begeleiding na de opleiding van een concreet 'project' binnen de organisatie behoort tot de mogelijkheid (niet inbegrepen in de opleiding).

VOOR WIE?
Voor verantwoordelijken binnen organisaties die veranderingen (wensen te) realiseren: leidinggevenden, managers, personeelsverantwoordelijken, projectverantwoordelijken, …

Contact
Praktische en inhoudelijke vragen kan je stellen via academy@mentorvzw.be of via 056 23 72 80