Verscherp uw financieel inzicht

3 topics om u als verantwoordelijke proactiever op te stellen op financieel vlak

  • “We sluiten het boekjaar af met een positief resultaat.”
    • Goed nieuws! Kan ik nu - op financieel vlak - op mijn beide oren slapen?
    • Zijn er boekhoudkundige ingrepen die het resultaat beïnvloed hebben?
  • Is mijn winstmarge voldoende groot? Welke verkoopprijzen moet ik minimaal hanteren om voldoende rendabel te werken?
  • Betaal ik mijn (bestel)wagen of machine het best cash of via een lening? Of kan ik beter huren of leasen?

Wat
In drie sessies wordt u op de hoogte gebracht van enkele financiële topics waarmee iedere organisatie vroeg of laat geconfronteerd wordt.

Inhoud sessies
U volgt de 3 sessies, of u selecteert er 1 of 2 naargelang uw interesse.

SESSIE 1 – We boeken winst, hoera! Maar wat betekent dit eigenlijk?

Hoe interpreteert u het boekhoudkundig resultaat van uw organisatie op een juiste manier? Hoe kan ik een correct waardeoordeel vormen over het boekhoudkundig resultaat van mijn organisatie?
Uw organisatie kan winst boeken, maar tegelijkertijd geld te kort komen. Omgekeerd kan uw organisatie verlies boeken, terwijl haar bankrekening toch aangroeit. Hoe komt dit?

SESSIE 2 – Is mijn winstmarge voldoende groot?

Het inschrijven op bestekken en openbare aanbestedingen of een product aan de juiste prijs verkopen… Het is niet altijd evident.
Hoe bepaalt u een juiste prijs, zodat de rendabiliteit van uw project/product voldoende groot is? Wat zijn de minimumprijzen waarmee u de financiële gezondheid van mijn organisatie garandeert?

SESSIE 3 – Betalen via lening, kopen, leasen of huren?

U wil een machine, (bestel)wagen of andere materiële activa aanschaffen.
Welke reflecties dient u hierbij te maken? Wanneer kiest u best voor lenen, kopen, leasen of huren?

Na deze opleiding zal u …

  • Kritisch naar een jaarrekening kunnen kijken
  • Duidelijk weten waar u grenzen zijn op het vlak van prijszetting
  • Weten of u – gegeven de omstandigheden – beter betaalt via een lening, cash betaalt, least of huurt

Hoe
Iedere sessie duurt een halve dag. Aan de hand van duidelijke voorbeelden worden de besproken topics concreet gemaakt.

Voor wie
Voor coördinatoren en andere (afdelings)verantwoordelijken die ook op financieel vlak over verantwoordelijkheid beschikken. Voor iedereen die zich in zijn organisatie proactiever wil opstellen op financieel vlak.

Na de opleiding krijgt u een syllabus als naslagwerk.

Contact
Praktische en inhoudelijke vragen kan u stellen via academy@mentorvzw.be of via 056 23 72 80