Beter inzicht in uw cijfers = klaar voor veranderingen

Kan ik een extra medewerker in dienst nemen?
Is mijn marge voldoende om mijn kosten te betalen?
Hoe hoog moet ik mijn verkoopprijs zetten?
Is mijn organisatie/afdeling financieel gezond?
Wat is het verschil tussen liquiditeit en cashflow?

Deze vragen rijzen vroeg of laat binnen uw organisatie/afdeling. Het zijn immers pertinente vragen die u zich stelt met oog op het verder optimaliseren van uw organisatie/afdeling.
Wil u bovendien de gewenste veranderingen in uw organisatie financieel kunnen onderbouwen? Om dit op een geloofwaardige manier te kunnen doen, is voldoende financiële kennis onontbeerlijk.

Wat
U leert in deze concrete opleiding de cijfers van uw organisatie te analyseren én interpreteren. Dit geeft u meer slagkracht om uw voorstellen te onderbouwen.

Voor wie
U bent resultaatsgericht en wenst inzicht te krijgen in de huidige financiële situatie van uw organisatie/afdeling. Deze opleiding richt zich in de eerste plaats tot omkaderingsmedewerkers zoals afdelingsverantwoordelijken, coördinatoren en stafmedewerkers.

Praktisch

Praktische en inhoudelijke vragen kan u stellen via academy@mentorvzw.be of via 056 23 72 80