Klare taal = dé basis om uw medewerkers doeltreffend aan te sturen

U geeft dagelijks leiding aan een ploeg medewerkers.
Door uw instructies in klare taal te formuleren, kan u uw medewerkers nog vlotter en doeltreffender aan het werk zetten.

Wat
Klare taal is nodig als u:

 • goed begrepen wil worden en misverstanden wil vermijden,
 • tijdrovende correcties of extra vragen wil voorkomen,
 • niet wil discrimineren en gebruiksvriendelijke info wil geven.

Via rollenspel en simulatieopdrachten ervaart u zelf wat de struikelblokken zijn bij het mondeling en schriftelijk communiceren met uw medewerkers. Op een interactieve manier reikt een expert handvaten aan om in klare taal te communiceren.

U zal ervaren dat klare taal geen kindertaal noch een amateuristische taal is, maar een noodzakelijk instrument als leidinggevende!

Inhoud sessies

De workshop bestaat uit 2 sessies (van elk een halve dag):

Sessie 1

 • Wat is klare taal?
 • Waarom is dit belangrijk?
 • Wat zijn de principes van klare taal?
 • Spreken en schrijven: hoe wel/niet tot klare taal komen?
 • Hoe gebruikt u lichaamstaal op een gepaste manier?

Extra aandacht voor anderstaligen en laaggeletterden
Didactisch materiaal voor visualisaties ter ondersteuning van gebruiksvriendelijke schriftelijke informatie

Sessie 2

 • In deze sessie brengt u een bestaand document mee die u gebruikt op de werkvloer:
   Een folder
   Het huishoudelijk reglement
   Een contract
   Een werkbon
   Een bestelbon
   Een functieprofiel voor functioneringsgesprek
   Een standaardbrief
   …
 • U werkt aan het hertalen naar klare taal van het document dat u meebrengt.
 • De expert begeleidt en geeft tips ‘n’ tricks die voor u (en de andere deelnemers) relevant zijn.

Na deze workshop zal u:

 • Weten hoe u beter kan omgaan met anderstalige en laaggeletterde medewerkers
 • Weten hoe u in klare taal kan spreken en schrijven
 • Inzien waarom klare taal belangrijk is
 • Inzicht hebben in de principes van het hertalen naar een klare en gebruiksvriendelijke taal
 • Een syllabus in het bezit hebben met diverse tips omtrent klare taal
 • Een eigen document hebben hertaald naar klare taal

Hoe

 • Ervarings- & doelgericht met heel wat voorbeelden uit de praktijk.
 • Oefeningen aan de hand van rollenspel en simulatieopdrachten.
 • Werken aan een eigen document biedt ruimte voor zelfreflectie.

Na de opleiding krijgt elke deelnemer een syllabus met tal van tips.

Contact
Praktische en inhoudelijke vragen kan u stellen via academy@mentorvzw.be of via 056 23 72 80