Strategische beleidsplanning

Hoe vertaal je je strategie in concrete en haalbare doelstellingen?

Hoe implementeer je deze doelstellingen? Hoe volg je ze op? Kan je ze evalueren?

Kan onze missie gebruikt worden als een bruikbaar beleidsinstrument?

Je ontdekt het in deze vorming.   

 

"Volg je werking nog beter op, ook in !"

Wat

De insteek voor deze opleiding wordt gevormd door de verschillende fases die klassiek worden doorlopen bij een strategisch planningsproces (van analyseren, keuzes maken, implementeren tot evalueren). Bij elk van deze fasen worden de meest relevante modellen en instrumenten grondig toegelicht (inhoud), telkens vertaald naar de specificiteit van de social profit. Er wordt ook telkens stilgestaan bij de verschillende wijzen waarop deze instrumenten en stappen nu concreet kunnen worden aangepakt in de eigen organisatie (proces). Het volgen van deze opleiding moet de deelnemers toelaten zelf een strategisch planningsproces en/of strategische denkoefeningen op te starten op maat van de organisatie en rekening houdend met de specifieke context waarin de organisatie zich bevindt. De deelnemer zal ook leren dat strategisch denken een continue bezigheid is (moet zijn?), en niet alleen een periodiek terugkerend fenomeen.

Sessie 1

 • Strategie en strategisch denken in de organisatie
 • Specificiteit van strategie en strategische planning in een social profit context
 • Missie en visie: van een prozaïsch werkstukje naar een effectief beleidsinstrument
 • Analyse van de diensten en de doelgroepen van de organisatie als insteek voor een strategische denkoefening: een marketingtool toegepast op de social profit
 • Interne analyse van de eigen organisatie: hoe begin ik eraan en hoe zorg ik ervoor dat dit niet beperkt blijft tot een opsomming van evidente zaken?

Sessie 2

 • Hoe maak ik (op geregelde tijdstippen) een praktische en relevante analyse van relevante omgevingsfactoren?
 • Opmaak van een swot-analyse: meer dan alleen het inventariseren van sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen

Sessie 3

 • Formuleren van doelstellingen
 • Ontwerpen van een haalbaar opvolgings- en evaluatiesysteem aan de hand van indicatoren

Aanpak

 • In de opleiding staat het evenwicht tussen theorie en pragmatiek centraal.
 • Inzichten en ‘lessons learned’ inzake strategische planning worden meegegeven
 • Aandacht voor het inhoudelijke (wat is?) én het procesmatige (hoe pak ik het aan?) van strategische planning
 • Ruimte voor praktijkvoorbeelden
 • Geïnspireerd door technieken uit het bedrijfsleven, vertaald naar een social profit context.

Voor wie Voor directies, coördinatoren of beleidsmedewerkers (staf) van social profit organisaties die gemandateerd/geïnteresseerd zijn om een strategisch planningsproces op te starten in de organisatie of in een afdeling ervan.

Contact Voor een vrijblijvende offerte of praktische en inhoudelijke vragen kan je terecht op academy@mentorvzw.be of via +32 (0)56 23 72 80