Getuigschriftuitreiking NOWEDO

Deze samenwerking kwam reeds in 2009 tot stand; ook toen werden 2 dergelijke cursussen georganiseerd in het voorjaar en nog eens herhaald in het najaar.

Caroline van Mentor vzw is lesgever van dienst, de lessen worden simultaan getolkt in de Vlaamse Gebarentaal en gaan door in de lokalen van DOC Effeta te Brugge. De cursistengroep telt telkens een tiental deelnemers.

Telenet Foundation in samenwerking met Mentor vzw reikten op dinsdag 29 juni 2010 het getuigschrift uit aan de cursisten van de voorjaarscursussen.

Meer info: Surfen zonder drempels