Hack the Gap start met een tweede reeks op 15 februari 2011

In het najaar van 2010 werden twee modules van telkens vijf vormingssessies rond computervaardigheden aangeboden aan jongeren die doorverwezen werden door Aktraktie (CAW Piramide), Centrum voor Deeltijdse Vorming Aura en Voortraject Jongeren (OCMW Kortrijk).

Deze sessies kaderden in het project Hack the Gap.

Alle sessies werden positief geëvalueerd, vooral de mix tussen interessante topics voor de jongeren en inhouden die door de begeleiders als noodzakelijk werden ervaren, werd gesmaakt. Daarom besloten de drie partners die in het najaar van 2010 de sessies hadden bijgewoond om opnieuw met een groep aan te sluiten op het aanbod van Hack the Gap in het voorjaar van 2011.

Aktraktie en Voortraject Jongeren van OCMW Kortrijk zullen het aanbod volgen dat op een gelijkaardige manier als de vorige sessies werd georganiseerd (d.w.z. vijf sessies die mekaar wekelijks opvolgen en die worden afgestemd op de vragen en interesses van de jongeren).

CDV Aura zal met twee groepen uit hun project Artuur (rond creativiteit met verschillende materialen) drie dagdelen volgen rond het onderwerp “creatief met de computer”.

Na deze sessies wordt het project Hack the Gap opnieuw geëvalueerd met de betrokken organisaties en projecten.

Wil jij met jouw groep jongeren ook nog een reeks bijwonen of heb je vragen? Contacteer ons dan snel!

Meer info?

Contacteer Justien Jonckheere.