Slotevent “TALENTEN ONTWIKKELEN IN DE SOCIALE ECONOMIE”

Tijdens deze boeiende namiddag ontvingen we zo'n 100 tal deelnemers van diverse niveaus (van werknemers over werkleiders tot coördinatoren) en van uiteenlopende sectoren (van sociale economie organisaties, over openbare besturen, tot hogescholen en intermediairen, ...).

Eén iets hadden alle deelnemers gemeen: ze waren geïnteresseerd naar ons verhaal over hoe we gedurende meer dan twee jaar werkten binnen het lerend netwerk aan een toegepast competentiemanagement binnen de sociale economie.

Na een korte toelichting over het afgesloten project en de voorstelling van de partners, vonden verschillende workshops plaats. Daarbij was er ruimte voor een brainstorm over netwerkmogelijkheden binnen de sector. Ervaringen over hoe medewerkers kunnen participeren in een organisatie, en wat daarbij de win-win is voor alle partijen, werden gedeeld. We gingen de discussie aan over talentmanagement als hefboom in sociale economie. De pro's en contra's van intervisie als techniek voor het ontwikkelen van talenten bij werkvloerbegeleiders werd aangehaald.

Aanvullend werd de website www.talentontwikkeling.be gelanceerd,
waarop alle informatie en ervaring van 2 jaar leren van elkaar terug te vinden is. Iedereen kan vrij deze website bezoeken, er inspiratie opdoen of de contactgegevens terug vinden van de partner organisaties. Bovendien is er - in het interactieve gedeelte - ruimte voor uitwisseling over vorming en andere thema's binnen het personeelsbeleid.

Tot slot kregen alle deelnemers ook een talentendoos mee naar huis. Hiermee kunnen zij nu zelf experimenteren voor het voeren van waarderende gesprekken met medewerkers.

Het event werd afgesloten met een receptie verzorgd door V.O.R.K.


We kijken met plezier terug op deze geslaagde namiddag en hopen van dit slotevent een startevent gemaakt te hebben, waarbij alle deelnemers verder kunnen leren van elkaar, netwerken met elkaar en op die manier er steeds beter in slagen de talenten binnen (én buiten) de sociale economie verder te ontwikkelen!

Voor meer info: neem gerust contact op met Mentor consult.