Algemene beroepsoriëntering

Inhoud
Het programma duurt 7 halve dagen. In deze periode krijgt de deelnemer een reeks opdrachten binnen 5 domeinen die in diverse jobs van belang zijn:

 • verbale opdrachten (luisteren, spreken, schrijven, lezen)
 • exacte opdrachten (rekenen)
 • groepsopdrachten
 • motorische opdrachten (fijne en grove motoriek)
 • computeropdrachten (Word, Excel, Internet)

Tijdens het uitvoeren van de opdrachten observeren we de deelnemers. Op deze manier krijgen we zicht op belangrijke arbeidsattitudes. Aanvullend nemen we ook beroepeninteressevragenlijsten af.

Na het assessment wordt een rapport opgemaakt dat besproken wordt met de deelnemer en de trajectbegeleider.

Het programma kan aangepast worden op maat van specifieke doelgroepen of sectoren (bv. anderstaligen, jongeren,…).

Locatie
Budastraat 27, 8500 Kortrijk

Het assessment kan ook bij u ter plaatse worden georganiseerd! Hiervoor is volgende infrastructuur vereist:

 • Ruimte met tafels en stoelen volgens het aantal deelnemers
 • Flipchart/bord
 • Bergruimte voor materiaal Mentor
 • Internetverbinding
 • Stopcontacten + verlengkabels (voor aansluiting mobiele klas)
 • Mogelijkheid tot afdrukken van opdrachten

Mentor zorgt voor alle overige benodigdheden.

Prijs
Neem vrijblijvend contact op.