Assessment/screening cliënten

Assessment: Groepsprogramma voor beroepsoriëntering van werkzoekenden

   

   

 • Algemene beroepsoriëntering
  Begeleidt u werkzoekenden die zelf niet goed weten welke job ze graag zouden uitoefenen of welke mogelijkheden ze hebben? We bieden u een groepsprogramma aan waarbij we de capaciteiten en de persoonskenmerken van de werkzoekenden in kaart brengen. Zowel de trajectbegeleider als de werkzoekende krijgen zo een duidelijker beeld van zijn of haar talenten om gericht op zoek te gaan naar een job en/of opleiding.
  meer ...

   
 • Technische beroepsoriëntering
  Begeleidt u werkzoekenden die interesse hebben in technische beroepen en of opleidingen? We bieden u een groepsprogramma aan waarbij we de technische capaciteiten, kennis en attitudes van de werkzoekende in kaart brengen. We doen dit met behulp van concrete en herkenbare opdrachten.
  meer ...

 

Individuele screening van cliënten

 
Begeleidt u werkzoekenden bij wie u bepaalde vaardigheden wenst te meten in functie van een begeleidingstraject naar een specifieke job? Of wilt u nagaan welke mogelijkheden en capaciteiten uw cliënten in zich hebben? We bieden u een individuele screening op maat aan met behulp van professioneel testmateriaal.
Voorbeelden van individuele screening:

 • Screening administratieve vaardigheden: kan de werkzoekende goed functioneren in een administratieve job? Er wordt gepeild naar o.m. algemeen administratief inzicht, snelheid, nauwkeurigheid, organisatievermogen, kennis Word/Excel,…
   
 • Screening ‘op maat’: op basis van uw concrete verwijsvraag peilen we naar de capaciteiten en persoonlijkheidskenmerken van de werkzoekende. Ondermeer, welke vorm van tewerkstelling is het meest geschikt voor de werkzoekende? Kan de werkzoekende onmiddellijk toegeleid worden naar een job?

 
Prijs:
Neem vrijblijvend contact op.