Selectie/screening medewerkers

Selectie en screening van medewerkers op maat van je bestuur of vzw

Voor wie

Als werkgever wil je een vacature ingevuld zien. Je wil de aanwerving op een professionele manier aanpakken. De juiste persoon op de juiste plaats is voor jouw organisatie een topprioriteit!
Je wil graag de mogelijkheden en capaciteiten van je medewerkers nagaan in functie van promotie.

Werkwijze

Je kan kiezen tussen ondersteuning op deelgebieden of uitbesteding van het complete werving- en selectie traject. Mentor kan je ondersteunen op volgende deelgebieden:

1) Rekrutering en preselectie:

 • opmaak van het profiel door een grondige analyse van jouw bedrijf en de functie. Deze analyse geeft een duidelijk beeld van de vereiste competenties en vaardigheden van de nieuwe medewerker of van de vereiste competenties en vaardigheden in functie van promotie
 • opmaak van een advertentie
 • verspreiden van de advertentie in de media
 • screening sollicitatiebrieven en cv’s
 • selectie op basis van de ingestuurde sollicitatiebrieven en cv’s
 • pre-selectiegesprek: eerste gesprek met de geselecteerde kandidaten in aanwezigheid van de opdrachtgever

2) Competentiemeting

 • screening van de voorgeselecteerde kandidaten via professionele tests. Er wordt een testbatterij op maat samengesteld op basis van het profiel.
 • Welke aspecten kunnen gescreend worden?
  • Potentieel van de kandidaat (verbaal, numeriek, praktisch, ruimtelijk inzicht, …)
  • Kennis van de kandidaat (kennis Word, kennis Excel, kennis van talen, …)
  • Vaardigheden van de kandidaat (snelheid en nauwkeurigheid, planning en organisatie, technische vaardigheden, …)
  • Persoonlijkheid van de kandidaat (sociabiliteit, leidinggevende capaciteiten, stressbestendigheid, …)
  • Motivatie van de kandidaat (ambitie, waarden, doelstellingen, …)
 • Opmaken van een eindrapport met daarin een kwantitatieve en kwalitatieve beschrijving van de resultaten en een advies over de geschiktheid van de kandidaat voor de job.

Prijs
Vraag gerust een offerte op maat !