Is ‘Oud’ gelijk aan ‘Out’ op de arbeidsmarkt?

We kunnen er niet om heen, onze bevolking vergrijst, ook op de arbeidsmarkt. Een
structurele krapte van hooggeschoolde werknemers komt op ons af, terwijl deze
ouderen zeker nog een meerwaarde hebben in het arbeidscircuit.
Vertrekkend vanuit deze problematiek, ontwikkelden acht partners het Europese project
iAge (E-inclusion in an ageing Europe). Dit project wil de actieve participatie van
ouderen in de arbeidsmarkt stimuleren en bevorderen.

Dit vormt meteen de insteek van een congres op woensdag 14 november 2012 in Kortrijk.
De Deputatie van Oost-Vlaanderen, RESOC Gent en rondom Gent, Intercommunale
Leiedal, Mentor vzw en RESOC Zuid-West-Vlaanderen nodigden beleidsmakers (gemeenten en OCMW’s) uit Oost- en West-Vlaanderen en andere
actoren die actief zijn rond arbeidsmarktbeleid uit op dit startevenement.

Inspireren, informeren en bijleren staan centraal.

Het programma :

 • 13.30 uur Onthaal
 • 14.00 uur Inleiding door Filip Santy, schepen van Kortrijk, voorzitter van Intercommunale Leiedal
 • 14.15 uur Demografische schets van Oost- en West-Vlaanderen en de gevolgen voor de arbeidsmarkt
  door Johan Surkyn, demograaf/onderzoeker VUB
 • 15.00 uur Pauze
 • 15.20 uur Het eindeloopbaandebat getoetst aan de realiteit door Ignace Chanterie, voormalig coördinator
  arbeidsmarktbeleid Zuid-West-Vlaanderen
 • 16.00 uur De demografische veranderingen als een opportuniteit in plaats van een probleem
  door Lars Hartenstein, directeur Sentiso, Hamburg (Duitsland) (Deze presentatie wordt in het Engels gegeven)
 • 16.40 uur Slotwoord door Marc De Buck, gedeputeerde Oost-Vlaanderen

Na afloop werd een receptie aangeboden verzorgd door V.O.R.K. (opleidingsproject keukenmedewerker Mentor vzw).

http://www.iageproject.eu/