Inleefsessies binnen de ouderenzorg

Wat
 • veel praktische inleefoefeningen, interactief rollenspel en voorbeelden,
 • met het age simulation pak word je zelf 70-plusser,
 • je ervaart wat het betekent slechthorend of slechtziend te zijn, niet goed meer te kunnen stappen, afhankelijk te zijn,…
 • kennismaking en toepassen van hulpmiddelen,
 • je krijgt een inkijk in de wereld van mensen met een psychisch probleem; hoe ervaren zij de hulpverlening,…
 • dementie krijgt een concrete vorm, wat is de impact binnen de leefomgeving,
 • door zelf ervaring krijg je de handvaten aangereikt voor een betere omgang,
 • advies door een ervaringsdeskundige trainer.
Door wie
 • sessie auditief: Koen Amerlynck, slechthorend
 • sessie visueel: Peter Vanhoutte, slechthorend & slechtziend
 • sessie fysiek: Chris Iemants, rolwagengebruiker
 • sessie psychische zorgvraag: Michel Mestrum, persoon met schizofrenie
 • sessie dementie: Patrick Laevens, referentiepersoon dementie wzc De Weister
Voor wie Personeel actief in de 5 woonzorgcentra, dienstencentra en thuisbegeleiding van OCMW Kortrijk. Voor verpleegkundigen, zorgkundigen, verzorgenden, maatschappelijk werkers, ergotherapeuten, kinesisten, animatie, onthaal, logistiek, cafetaria, onderhoud,… Ook vrijwilligers zijn welkom. Wanneer
 • maandag 28 september 2015 van 9 tot 12 u
 • maandag 28 september van 13 tot 16 u
 • donderdag 15 oktober van 9 tot 12 u
 • donderdag 15 oktober van 13 tot 16 u
Waar wzc Sint-Jozef Condédreef 16 8500 Kortrijk. Praktisch
 • Maximaal 20 deelnemers per sessie.
 • Sessies van telkens 3 uren.
 • Je kan kiezen om 1 of meerdere sessies te volgen.
 • Deze sessies kaderen binnen de bijscholing en zijn gratis.
 • Er is voor iedereen een educatieve bundel.
Inschrijven Uiterlijk 15 september 2015 inschrijven bij je diensthoofd Meer info over de sessies:
 
Een initiatief van OCMW Kortrijk en de Zusters Augustinessen in samenwerking met Mentor vzw en de Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap.