De invloed van uw coachingstijl

Coaching is altijd een vorm van communicatie. In deze opleiding bekijken we de invloed van coaching vanuit dit perspectief.
Doel van de opleiding: Als coach een zicht verwerven op de eigen voorkeuren en de invloed daarvan op de communicatie met de coachee.
MBTI beschrijft de voorkeuren van iemand op vier verschillende dimensies waarbij telkens twee mogelijke voorkeuren ontstaan:

 • Waaruit haalt u uw energie? Hoe laadt u uw batterijen op?
 • Hoe neemt u informatie op?
 • Hoe neemt u beslissingen?
 • Hoe organiseert u zich?

Door de combinaties van de verschillende voorkeuren kom je tot zestien mogelijke persoonlijkheidstypes. MBTI erkent dus dat alle types van mensen goed én nodig zijn. Belangrijk is dat MBTI een voorstelling geeft van je voorkeurgedrag en niet van je intelligentie, kennis of vaardigheden.
In de opleiding ontdekken we via oefeningen onze voorkeuren. We krijgen inzichten over hoe om te gaan met welke voorkeuren in ons coachingsproces.

Inhoud opleiding:

 1. De invloed van de voorkeur van de coach op zijn communicatie
 2. Communicatie: oefening & groepsdiscussie
 3. De invloed van de coach vanuit zijn energie : Extravert/Introvert
  1. Onderscheid Extravert/Introvert
  2. Oefening vanuit de ervaringen van de coaches
 4. De organisatie van het proces: Judging of Perceiving
  1. Onderscheid
  2. Oefening vanuit ervaringen van de coaches
 5. Mijn persoonlijke type & de invloed op mijn coachingsstijl: bespreking
 6. Actie plannen: wat kan ik anders doen in mijn coaching?

Voor wie

De opleiding is er voor coaches in de ruime zin van het woord.
Ofwel coacht u mensen in hun loopbaan: als trajectbegeleider, als loopbaancoach, als medewerker van de personeelsdienst, ...
Ofwel oefent u een leidinggevende functie uit, en wenst u daarom meer inzicht te verwerven in uw coachingsstijl.

Contact

Praktische en inhoudelijke vragen kan je stellen via academy@mentorvzw.be of via 056 23 72 80