JUMP-LAB

Wat?

Onze snel veranderende arbeidsmarkt maakt het voor heel wat mensen moeilijker om vandaag de dag een passende job te vinden.
Het ESF-project JUMP-lab focust specifiek op het verhogen van tewerkstellingskansen van laag- en ongeschoolde jongeren.

Hoe?

Het project onderzoekt

  • welke hefbomen maken dat laag- en ongekwalificeerde schoolverlaters een succesvolle professionele carrière uit kunnen bouwen.
  • welke noden en behoeften deze jongeren hebben, waar het huidige opleidingsecosysteem momenteel niet op inspeelt

en bouwt vervolgens een innovatieve dienstverlening op om aan deze bevindingen tegemoet te komen.

Wanneer?

De onderzoeksfase van dit project loopt t.e.m. juni 2018.
Bij positieve validering door ESF werkt het partnerschap de dienstverlening verder uit tot juni 2020.

Wie?

In dit project werkt Mentor samen met scholengroep RHIZO en promotor Antwerp Management School (AMS).

Contact?

Met vragen over dit project kan u terecht bij:
Justien Jonkheere

j.jonkheere@mentorvzw.be

type: