Nieuws

Wijsneuzen

Wat

Met het project ‘Wijsneuzen’ wil het team van SUCCES in samenwerking met A’kzie (Vereniging waar armen het woord nemen) mensen de weg helpen wijzen doorheen de sociale kaart van Kortrijk.

'Wijsneuzen’ focussen zich op 6 thema’s:


Buurtgericht assessment (skills audit)

Wat

Een vertaling van het programma voor algemene beroepsoriëntering (Mentor vzw) tot een methodiek om op een toegankelijke en laagdrempelige manier talenten van mensen te ontdekken.
Het uitgangspunt is het observeren volgens de “WAKKER” methodiek. Deze methodiek wordt toegepast tijdens buurtgerichte activiteiten.
Na de activiteit worden de resultaten teruggekoppeld naar de deelnemers. De deelnemer krijgt op een laagdrempelige manier zicht op zijn talenten en mogelijkheden.

Waarom


Pagina's