BIN-normen

De verwerking van geschreven gegevens verliep in het verleden niet altijd even vlot. Daarom heeft het Belgisch Instituut voor Normalisatie (BIN) een aantal normen uitgewerkt. Iedereen die deze afspraken kent en toepast, verhoogt alleen maar de efficiëntie van de schriftelijke communicatie.

Inhoud

  • De spatiëringsregels
  • Conventies
  • Brieven
  • Normen voor andere documenten
  • Enveloppen
  • Praktijkoefeningen

Voorkennis

basiskennis Nederlands is vereist

Duur

opleiding van een halve dag

Plaats

Mentor vzw
Wandelweg 11a
8500 KORTRIJK

Prijs

op aanvraag