Nederlandse handelscorrespondentie

Een duidelijke en zakelijke brief is doorslaggevend voor de klantenbinding en de uitbreiding van het klantenbestand. Via praktijkvoorbeelden en –oefeningen komen trainer en deelnemers tot een aantal tips om efficiënt en zakelijk te communiceren met klanten.

* liefst voorafgegaan door de modules BIN-normen en klantgericht schrijven

Inhoud

  • Indeling van de brief en basisprincipes briefschrijven
  • De prijsaanvraag
  • De offerte
  • De bestelling
  • De klachtenbrieven bij betaling
  • De interne nota

Voorkennis

basiskennis Nederlands is vereist
opleiding liefst voorafgegaan door de modules BIN-normen en klantgericht schrijven

Duur

opleiding van drie dagen of zes halve dagen

Plaats

Mentor vzw
Wandelweg 11a
8500 KORTRIJK

Prijs

op aanvraag