Sociale vaardigheden

Tijdens de vorming sociale vaardigheden staan we stil bij ons eigen gedrag, de omgang met anderen en factoren die de samenwerking beïnvloeden. Dit gebeurt aan de hand van individuele- en groepsopdrachten.

Inhoud

  • Communicatie
  • Misverstanden en conflicten
  • Duidelijkheid over de opdracht/taak
  • Zelfvertrouwen en assertiviteit
  • Feedback
  • Groepswerk
  • Vaardighedenspel

Voorkennis

niet vereist

Duur

wordt bepaald afhankelijk van de gekozen thema's

Contact

Praktische en inhoudelijke vragen (incl. aanvraag vrijblijvende offerte) kan je stellen via academy@mentorvzw.be
of via 056 23 72 80