Proeftuinen sociale en reguliere economie

Finaal doel: De proeftuin beoogt om de mogelijkheden van doorstroom van werknemers uit sociale economie naar een betaalde job in reguliere circuit te verhogen.

  • Door concrete businesscases uit te testen = proeftuin
  • Te onderzoeken
    • Welk soort samenwerking werkt (niet)?
    • Wat zijn drempels voor doorstroom? Af te toetsen op de verschillende niveaus van de deelnemende organisaties (directie, direct leidinggevenden, collega’s, …)
  • Output: reproduceerbare businessmodel & draaiboek
  • De proeftuinen worden gedissemineerd naar andere sectoren

Contact

Met vragen over het project kan u terecht bij Ward Saver
056 23 72 88
w.saver@mentorvzw.be
www.mentorvzw.be
Dit project is mogelijk dankzij de steun van ESF en de Vlaamse Overheid

type: