Close the gap

Achtergrond

‘Close the Gap’, een projectoproep gelanceerd in september 2009, wil in het kader van ‘PC Solidarity’, haar Belgische activiteitenluik, en in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting, de digitale kloof in België verder helpen dichten door hoogwaardige gebruikte computers ter beschikking te stellen en hierdoor de toegang tot technologie van bepaalde doelgroepen vergemakkelijken.

OCMW’s kwamen niet in aanmerking voor deze oproep, maar het OCMW van Kortrijk heeft in samenwerking met diverse partners al heel wat expertise opgebouwd rond het dichten van de digitale kloof.
Er werd dan ook contact gezocht om een proefproject op te zetten, om net die kansengroepen te bereiken, die ondanks alle genomen initiatieven nog steeds de weg niet hebben gevonden naar de digitale wereld.

Uitgangspunt en doelgroepbepaling van het proefproject

Na overleg met verschillende partners in het sociale werkveld werden volgende uitgangspunten voor het project uitgestippeld:

  • een nieuw project moet zich richten tot kinderen
  • gezinnen met meerdere kinderen hebben vaak minder makkelijk toegang tot reeds bestaande initiatieven
  • het project moet plaatsvinden in een ‘vertrouwde omgeving’
  • ook scholen moeten betrokken worden
  • om deelnemers aan het proefproject te verzamelen, wordt een beroep gedaan op reeds bestaande structuren

Het uitgangspunt van het project is dus het bereiken van gezinnen met kinderen, die momenteel de weg nog niet hebben gevonden tot de reeds bestaande initiatieven. Tevens wil dit proefproject de aanwezige drempels bij deze groep mensen identificeren en zo veel als mogelijk wegwerken.

De invalshoek van ons project zijn kinderen. De wereld is hoe langer hoe meer een digitale wereld. Wij streven ernaar om aan elk kind maximale ontplooiingskansen te bieden in deze digitale wereld. Kinderen in armoede hebben deze kansen vaak niet.

Om kinderen maximale kansen te bieden, pakken we het probleem aan via de ouders. Het zijn uiteindelijk de ouders die beslissen of er al dan niet een computer in huis komt.

Hoe komt het dat er nog steeds gezinnen bestaan waar er geen computer aanwezig is in huis?
Zijn er naast financiële, ook culturele drempels? Speelt de angst voor het onbekende een rol? Is het organisatorisch moeilijk om een computer te integreren in een gezin met veel kinderen?

3 Testcases

Het project wordt opgevat als een vormingstraject. Aan ouders van kinderen (bij voorkeur met een lagere schoolleeftijd), die niet over een PC beschikken thuis, worden 6 korte, laagdrempelige vormingssessies gegeven rond het fenomeen ‘de PC’ en ‘het internet’. De inhoud van deze vormingssessies wordt volledig bepaald door de vraag van de groep.

Vragen als: ‘Hoe werkt een PC?’, ‘Het internet, wat is dat nu eigenlijk?’, ‘Hoe kan ik mijn kinderen ondersteunen met hun huiswerk op de PC?’, maar ook ‘Hoe kan ik voorkomen dat mijn kinderen op betaalsites terecht komen?’, ‘Hoe zorg ik ervoor dat mijn 6 kinderen geen ruzie maken om het gebruik van de PC?’, ... kunnen aan bod komen.

Er werd beslist om 3 testcases uit te voeren. Telkens wordt een groep van een twaalftal personen beoogd. De vormingssessies worden verzorgd door Mentor vzw, en methodisch ondersteund door Vorming Plus. Telkens is een vertrouwenspersoon, die tevens ook de toeleider is, aanwezig bij de vormingen.

Een eerste testcase wordt toegeleid vanuit De Kroost, het gezinsondersteunend project van het OCMW van Kortrijk. Een tweede testcase wordt gevormd via de Brede School Sint-Jozef. Een derde en laatste testcase wordt benaderd vanuit Buurtsport van BND Kortrijk.

Er wordt ook nog samengewerkt met het project Katrol van CAW Stimulans en BND Kortrijk.

Het project gaat van start in februari en loopt tot juni 2010.

type: