10 kleine stappen naar werk, een grote stap voor SUCCES

Mentor vzw en OCMW Kortrijk stellen je graag de gids “10 stappen naar werk” voor. Deze gids is het eerste grensoverschrijdende product van het INTERREG IVA 2 Zeeën-project SUCCES.

Hoe werd deze gids ontwikkeld?

Tijdens deze focusgroepen werd bevraagd wat belangrijke stappen naar werk zijn. De informatie uit deze focusgroepen werd getoetst aan de informatie die de Europese projectpartners verzamelden uit hun focusgroepen. Op deze manier werden gemeenschappelijke stappen uitgefilterd. Deze werden vertaald naar 10 stappen met tips in klare taal die aansluiten bij de leefwereld van de werkzoekenden.

De 10 stappen zijn:

  1. Waar ben jij goed in?
  2. Praat met mensen die kunnen helpen.
  3. Schrijf je in als werkzoekende. Vraag info in een Werkwinkel.
  4. Kijk verder dan je droomjob alleen, probeer ook eens iets nieuws!
  5. Gezond eten en bewegen…
  6. Blijf actief!
  7. Kom op tijd!
  8. Maak een goede eerste indruk.
  9. Bel de werkgever op na het gesprek.
  10. Denk na over je zoektocht naar werk.

De lay-out en cartoons werden gemaakt door medewerkers van Mentor vzw en konden daardoor op maat samengesteld worden. Ze ondersteunen de tekst en zorgen ervoor dat deze gids ook bruikbaar is bij werkzoekenden die laaggeletterd zijn.

Hoe gebruik ik deze gids?

Tijdens de focusgroepen met de doelgroep en de overlegmomenten met professionelen die op dagelijkse basis met werkzoekenden werken, bleek dat het moeilijk is om een gids te maken waar men op alle vragen van werkzoekenden een antwoord kan bieden.

Daarom werd de gids ontwikkeld om als instrument gebruikt te worden door begeleiders die door de persoon aangesproken worden in hun zoektocht naar werk. Dit kunnen zowel (traject)begeleiders, opleiders, buurtwerkers, … zijn. De gids kan dan dienen als houvast wanneer de werkzoekende alleen op pad gaat.

Waar kan ik deze gids vinden?

De gids “10 stappen naar werk” werd ontwikkeld door het partnerschap van het project SUCCES. Dit betekent dat er zowel een Engelstalige, Franstalige als Nederlandstalige gids werd gemaakt met dezelfde inhoud en lay-out.

De gids werd lokaal verspreid door Mentor vzw en OCMW Kortrijk. Wil jij ook een exemplaar? Neem dan gerust contact op met ons!

Je kan gids ook hier gratis bekijken en downloaden.

Meer info ?
Contacteer Justien Jonckheere

Met de steun van: