EU-seminarie SUCCES 2012

Medway Council organiseerde op 16 februari 2012 het tweede EU-seminarie van het project SUCCES. Het seminarie bracht de projectpartners en professionals uit de sector samen.

Het hoofddoel van dit evenement bestond erin om een overzicht te geven van de activiteiten die momenteel in het project SUCCES doorgaan.

De focus werd vooral gelegd op activiteit 3, namelijk het versterken van vaardigheden om een duurzame tewerkstelling te vinden.

Het programma

9.00 Registration and refreshments
9.30 Councillor Jane Chitty – Medway Council
9.50 Good News Stories (testimonials of people in the SUCCES-project)
10.50 Comfort break
11.10 The Big Society in Medway (facilitated by Martin Featherstone CVS Medway)
11.50 SUCCES and the Bigger Society – a cross-border approach
12.30 Lunch
13.45 Boosting Businesses (testimonials of entrepreneurs and business executives in Medway)
14.15 Closing Remarks
14.30 Introduction to Networking Marketplace
17.00 Event close

SUCCES - Activiteit 3

Naast een algemene toelichting over het SUCCES-project, werd er speciale aandacht gegeven aan de acties van iedere projectpartner in activiteit 3 van SUCCES omtrent ‘skills and qualifications’.

De Engelse partners Medway Council en Community Connections gaven een woordje uitleg over hoe zij vrijwilligerswerk en stages gebruiken om mensen toe te leiden naar werk.

Bij de Franse partner Maison de L’Initiative werd een aanpak voorgesteld waarbij zij werkgevers betrekken in een voortraject voor jongeren om op te treden als ‘mentor’ en tips te geven over wat werkgevers verwachten van een (toekomstige) werknemer.

De Belgische partners Mentor vzw en OCMW Kortrijk presenteerden ten slotte de leerwerkervaring voor medewerkers die via artikel 60 §7 in de kinderopvang werken. Er werd aandacht geschonken aan de vooropleiding die de leerwerknemers krijgen in het project SUCCES en de resultaten die dit tot nu toe met zich meebracht.

Networking Marketplace

Naast de vele gastsprekers en getuigenissen, was er ook een ‘marktplaats’ voorzien waar iedere partner zijn organisatie en aanbod kon voorstellen.

 
Fotogalerij EU-seminarie 15/02/2012
Fotogalerij EU-seminarie 16/02/2012

Meer info ?
Contacteer Justien Jonckheere