Buurtgericht assessment (skills audit)

Wat

Een vertaling van het programma voor algemene beroepsoriëntering (Mentor vzw) tot een methodiek om op een toegankelijke en laagdrempelige manier talenten van mensen te ontdekken.
Het uitgangspunt is het observeren volgens de “WAKKER” methodiek. Deze methodiek wordt toegepast tijdens buurtgerichte activiteiten.
Na de activiteit worden de resultaten teruggekoppeld naar de deelnemers. De deelnemer krijgt op een laagdrempelige manier zicht op zijn talenten en mogelijkheden.

Waarom

Iedereen heeft talenten, maar veel mensen weten niet welke hun talenten zijn. Het ontdekken en benoemen van talenten is belangrijk. Je zelfbeeld wordt hierdoor positiever, je krijgt meer inzicht in je eigen mogelijkheden, je wordt gemotiveerd om je talenten verder te gaan ontwikkelen.

Waar en Wanneer

De methodiek kan toegepast worden tijdens diverse buurtgerichte activiteiten.

Wie

Iedereen die zijn talenten wil ontdekken.

Contact
Justien Jonckheere