EU-seminarie SUCCES 2013

Op donderdag 17 januari 2013 organiseerde Maison de L’Initiative uit Grande Synthe (FR) het 3de EU-seminarie van SUCCES. Deze keer stond het seminarie in teken van fysieke en sociale mobiliteit.
Fysieke mobiliteit werd vooral benadrukt in het initiatief dat de Franse partners voorstelden met hun sociale rijschool ‘Feu Vert pour l’insertion’.


Bron: www.maison-initiative.asso.fr.

 

Sociale mobiliteit werd door de Engelse partners voorgesteld in de vorm van persoonlijke verhalen van de doelgroep van het SUCCES-project. Deze verhalen illustreren het belang van het bestrijden van sociaal isolement en het laagdrempelig activeren van langdurig werklozen.

 

De Belgische partners OCMW Kortrijk en Mentor vzw kozen er tenslotte voor om het project ‘De Wijsneuzen’ voor te stellen, een initiatief dat in de schoot van het SUCCES-project is ontstaan. Dit om aan te tonen hoe een duurzame vorm van activering kan tot stand komen, door sleutelfiguren in de buurt op te leiden tot experten in de plaatselijke sociale kaart.
Maarten François van OCMW Kortrijk gaf een algemene inleiding over de Wijsneuzen, waarna een kortfilm werd getoond die door Mentor vzw werd gemaakt

Tenslotte waren er enkele Wijsneuzen samen met Annebel van A’kzie en de SUCCES-medewerkers afgereisd naar Grande Synthe om live hun persoonlijke ervaringen met het project te delen met de deelnemers van het EU-seminarie.

 

Meer info ?
Contacteer Justien Jonckheere