Zelfs in regen en wind: Grondrechtendorp 2012 een succes!

Tal van goede initiatieven werden in de kijker gezet, gekaderd in het thema ‘grondrechten’. Bezoekers konden een interactieve dorpswandeling doen en actief stilstaan bij het thema armoede.

Bij het ‘recht op dienstverlening’ werden de Wijsneuzen voorgesteld. Met een heuse boom vol folders werd het immense bestaande aanbod aan diensten en organisaties in Kortrijk aangetoond. Mensen die in armoede leven, zien immers vaak door de bomen het bos niet meer. De weg naar de bestaande diensten en hulpverlening is vaak te lang, te zwaar en te ingewikkeld.

De Wijsneuzen kunnen een brug slaan tussen deze mensen en het bestaande aanbod, zodat mensen makkelijker hun weg ernaartoe vinden en er gebruik kunnen van maken. Dit initiatief uit het SUCCES-project werd door vele bezoekers zeer positief onthaald, de middelen worden immers niet ingezet om nog iets nieuws te creëren, maar wel om mensen tot aan het bestaande aanbod te krijgen.

De Wijsneuzen zijn ook heel trots op hun mede-Wijsneus Martine Nuyttens, die als burgemeester van het grondrechtendorp de aanwezige politici wees op het belang van aandacht voor het thema armoede en sociale uitsluiting.

Wie niet aanwezig kon zijn op het grondrechtendorp, maar toch een teken van solidariteit wil uiten, kan op 17 oktober, wereldverzetdag tegen armoede, een wit geknoopt laken uit het raam hangen. Want ontsnappen uit armoede is een zaak van iedereen.

Artikel Nieuwsblad

Contact
Justien Jonckheere