SUCCES Monitoring Committee 11

Op 18 en 19 december 2012 waren de Franse en Engelse partners van SUCCES te gast in Kortrijk.
Nu alle partners in de laatste rechte lijn zitten naar het einde van het SUCCES-project, werd er speciale aandacht besteed aan de lokale en nationale implementatie van de ontwikkelde tools en methodieken na het project. De laatste zes maanden zal er ook aandacht besteed worden aan het grensoverschrijdend testen en evalueren van trainingen.

Omdat dit de laatste SUCCES-meeting te Kortrijk was, hebben de partners een stukje uit de armoedewandeling ‘Kort-rijk/Kort-arm’ mogen meepikken (ism A’kzie, vereniging waar armen het woord nemen). Tijdens deze wandeling leerden de partners dat er in Kortrijk nog steeds veel verdoken armoede is, waardoor het belang van het buurtgericht aanbod van SUCCES nog meer in de verf kwam te staan.

Mentor vzw organiseerde ook een uiteenzetting over de bijzonderheden van Sociale Economie in België. Dit is iets wat de partners zeer leerrijk vonden en zorgde ervoor dat zij de studiebezoeken aan sociale economie-initiatieven van de voorbije 3 jaar in een ruimer kader konden plaatsen.

Het SUCCES-team was ook blij om Dries Debruyne, facilitator voor het INTERREG IVA 2 Zeeën programma van Provincie West-Vlaanderen, te mogen verwelkomen.
Hij benadrukte na de meeting dat het project SUCCES een project is dat resultaten levert en hierover een goed communicatiebeleid heeft. Dat de partners reeds gestart zijn met de implementatie van SUCCES-acties op organisatieniveau maar ook lokaal, regionaal en zelfs nationaal niveau, werd positief onthaald en ook de grensoverschrijdende uitwisseling sprong in het oog. SUCCES heeft zoals ieder project ook enkele aandachtspunten, maar deze werden volgens Dries stevig aangepakt tijdens het monitoring committee.

Het 12de monitoring committee van SUCCES gaat door op 21 en 22 maart in Medway.

Meer info ?
Contacteer Justien Jonckheere