SUCCES Monitoring Committee 7

Van 31 januari tot 2 februari 2012 waren de projectpartners van SUCCES te gast in Kortrijk voor het zevende monitoring committee van SUCCES.

In de drukke agenda waren behalve overlegmomenten over de activiteiten van SUCCES, ook bezoeken voorzien aan verschillende organisaties en projecten in Kortrijk.

 

Op dinsdag 31 januari werd er een bezoek gebracht aan BND (Buurt- en Nabijheidsdiensten) Kortrijk.

Daarna bezochten de projectpartners De Speelhoek Kortrijk, een kinderopvang in de sociale economie waar ook deelnemers uit de vooropleiding kinderopvang van SUCCES hun leerwerkervaring opdoen.

’s Avonds stond er een wandeling op het programma met een rondleiding door Dennis Hofman, buurtwerker van Achturenhuis Kortrijk. Hij gaf de projectpartners wat duiding over de impact van de komst van shoppingcenter K in Kortrijk op de buurt en de buurtbewoners van de Veemarkt en de stationsbuurt.

Op woensdag 1 februari ging het overleg door in het buurthuis Achturenhuis waar een korte uitleg werd verschaft over het dagelijkse reilen en zeilen, de mensen en de activiteiten van het buurthuis.

De projectpartners gingen langs in Stal 13, een project in de St-Janslaan in Kortrijk. Stal 13 is een opknapperij waar iedereen terecht kan, met speciale aandacht voor zij die uit de boot dreigen te vallen.

‘s Middags werd de lunch genuttigd in Habbekrats, een vormingsdienst voor jongeren tussen 10 en 21 jaar oud . Daarna kregen de projectpartners een rondleiding door het multifunctionele gebouw.

Tenslotte stond er nog een bezoek naar de Kringloopwinkel te Kortrijk op het programma.

Tijdens de overlegmomenten kwamen collega’s van Mentor vzw en OCMW Kortrijk langs om hun activiteiten en ervaringen in het project SUCCES te delen met de projectpartners. Deze getuigenissen en de vele bezoeken zorgden ervoor dat de projectpartners een duidelijk en correct beeld kregen van hoe activiteiten van het project SUCCES in Kortrijk geïmplementeerd worden.

Fotogalerij

Meer info ?
Contacteer Justien Jonckheere

Met de steun van: