SUCCES Monitoring Committee 8

Monitoring committee 8 van SUCCES ging door van 3 tot 5 april 2012 in Medway, Chatham (UK).

Wegens een uitgebreide agenda en druk programma, beperken we ons hier tot enkele opmerkelijke highlights van deze driedaagse meeting met alle projectpartners:

SUCCES geselecteerd voor een Regiostars-nominatie!
De Regiostars awards is een jaarlijkse wedstrijd door de Europese Commissie waarbij projecten erkend worden die ERDF-gefinancierd worden en door hun hoge standaard het programma best vertegenwoordigen.
SUCCES is geselecteerd voor een nominatie in het onderdeel ‘Inclusive Growth, Social Innovation: dealing with creative responses to societal challenges’. INTERREG nomineert slechts één project per categorie dat voor de Regiostars-award mag strijden tegen projecten uit andere Europese programma’s. Alle projectpartners duimen alvast voor een nominatie!

10 stappen naar werk
   
Deze gids is nu ook door de partners in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk op punt gesteld, gepubliceerd en gedissemineerd. Je kan de Franstalige en Engelstalige gidsen vanaf deze pagina downloaden.

Ontwikkeling van twee handleidingen met ‘best practices’
Zowel in activiteit 1 ‘Mobility’ als in activiteit 2 ‘Soft Skills’ zal een handleiding gepubliceerd worden voor professionals met een oplijsting van ‘best practices’ die ontwikkeld werden in het project SUCCES. De handleiding die ontwikkeld word rond soft skills zal ook een toolbox bevatten zodat trainers meteen aan de slag kunnen. Deze handleiding en toolbox zullen eerst grensoverschrijdend uitgeprobeerd worden vooraleer deze gepubliceerd en gedissemineerd worden.

Buurtgerichte ‘skills audit’
Mentor vzw is een laagdrempelige en buurtgerichte observatiemethode aan het uitwerken die trainers en coaches toelaat om competenties en talenten te herkennen tijdens dagelijkse buurtactiviteiten. Dit werd door Mentor vzw voorgesteld aan de hand van deze presentatie. Tijdens één van de volgende monitoring committees zal een consulente van Mentor vzw een grensoverschrijdende train-de-trainer workshop begeleiden voor de projectpartners, zodat ook zij deze observatiemethodiek kunnen toepassen in hun werking.

Communicatie in de buurt
Behalve grensoverschrijdende communicatie, gebeurt er in het project SUCCES ook een heleboel lokale en buurtgerichte communicatie om die mensen te bereiken die omschreven zijn in de doelgroep van SUCCES. OCMW Kortrijk lichtte de aanpak in Kortrijk toe via deze presentatie. Ook werden de verschillende communicatiematerialen (affiches, flyers, gadgets, …) aan mekaar voorgesteld.

EU-seminarie 3
Uit de evaluatie van het tweede EU-seminarie bleek dat een vroege start bij de organisatie van een EU-seminarie een must is. Daarom werd nu reeds een datum vastgelegd voor dit evenement, dat in Grande Synthe zal plaatsvinden op donderdag 17 januari 2013. De thema’s die aan bod zullen komen, zijn: het rijschoolproject door Maison de L’Initiative (FR), de soft skills toolbox door Community Connections (UK), Good news stories door Medway Council (UK) en ten slotte de Wijsneuzen door OCMW Kortrijk en Mentor vzw.

Studiebezoeken en cultureel bezoek
Het wordt stilaan een traditie in SUCCES om tijdens een monitoring committee de overlegmomenten op de agenda af te wisselen met interessante studiebezoeken die een meerwaarde kunnen zijn voor het project en/of de samenwerking tussen de partners. Dit keer bezochten de projectpartners het Employ Medway Advice Centre, het Medway Council & Denne Construction Employment and Skills Centre, het All Saints Community Project, de New Road School Holiday Club en als culturele afsluiter Fort Amhersts in Chatham.
   

Fotogalerij

Meer info ?
Contacteer Justien Jonckheere

Met de steun van: