Vorming Sociale Vaardigheden

Wat

We staan stil bij het ontstaan van misverstanden en conflicten, om deze in de toekomst te verminderen.

We gaan na hoe we geweldloos kunnen communiceren.

We gaan na waar je talenten en wenstalenten liggen.

We proberen inzicht te krijgen in de manier waarop we met anderen omgaan, op de invloed hiervan op onszelf en anderen.

Waarom

Overal komen we in contact met andere mensen: in een werksituatie, in ons persoonlijk leven, maar ook binnen vrijwilligerswerk, praatgroepen ed.

Iedereen is anders en draagt figuurlijk een rugzak vol ervaringen met zich mee.

Dat maakt het ‘goed’ communiceren met anderen niet altijd makkelijk.

Waar

De vorming kan doorgaan bij Mentor vzw in de Budastraat 27, Kortrijk. We kunnen ook ter plaatse komen zodat de drempel voor de groep minder hoog is.

Wanneer

Het programma wordt samengesteld in samenspraak met de groep. Het aantal sessies kan variëren. Het is echter aangewezen om min. 2 sessies van 3u te laten doorgaan.

Wie

De vorming staat open voor iedereen die meer inzicht wil krijgen in zijn manier van omgaan met anderen.

Het kan interessant zijn voor bestaande groepen, nieuwe groepen, individuen,… .

Contact
Justien Jonckheere