Werkplekleren voor vluchtelingen (AB Réfugiés)

Wat?

Met ‘AB Réfugiés’ verhogen we via werkplekleren voor vluchtelingen de kansen op werk. De vluchteling kan in West-Vlaanderen tot zes maanden stage lopen in een maatwerkbedrijf. Zo versterkt hij zijn taal, attitude en beroepstechnische competenties. Tijdens de stage krijgt de vluchteling begeleiding van een coach en na de stage zoeken ze samen naar werk.

Voor wie?

 • Dit traject mikt op laagtaalvaardige en laaggeschoolde vluchtelingen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt die in West-Vlaanderen wonen
 • Zowel erkend vluchtelingen, mensen met subsidiaire bescherming, asielzoekers met arbeidskaart of gezinsherenigers met één van voorgaande, komen in aanmerking.
 • Het Nederlands wordt versterkt tijdens het traject, maar een basisconversatie met de kandidaat moet mogelijk zijn.
 • De vluchteling is bij VDAB ingeschreven als werkzoekende en heeft – indien nodig – een geldige arbeidskaart.
 • Hij is gemotiveerd om te werken.

Wat mag de vluchteling verwachten?

 • Een opleiding op de werkvloer in een maatwerkbedrijf = werkplekleren. (max zes maanden)
 • Ondersteuning op de leerwerkplek.
 • Ondersteuning bij randvoorwaarden zoals huisvesting, mobiliteit, kinderopvang, etc…
 • Ondersteuning bij de zoektocht naar werk.
 • Nazorg richting tewerkstelling. (drie maanden)

Hoe een kandidaat toeleiden naar AB Réfugiés?

 1. Ga na of de vluchteling mag werken (evt. arbeidskaart) en ingeschreven is bij VDAB.
 2. Bespreek met de vluchteling welke job hem interesseert en de mogelijkheid van een stage
 3. Schat in wat belemmerende randvoorwaarden zijn (mobiliteit, huisvesting, …)
 4. Indien de vluchteling gemotiveerd is, leg meteen een intakegesprek vast via de projectleider (zie contactgegevens onder)
 5. Volg de verdere stappen die beschreven staan op onze website https://www.ab-refugies.eu/toeleiding Daar vindt u alle details over de toeleiding vanuit VDAB, vanuit OCMW en vanuit derden (bv. opvangcentra voor asielzoekers, OKAN, scholen, vzw’s,…)

CONTACT

Mentor
Lech Schelfout
056 26 44 34
l.schelfout@mentorvzw.beuitgevoerd door Mentor en Groep INTRO

type: