Opleiding tot “assistent voor personen met een handicap”.

Deze opleiding wordt momenteel niet georganiseerd. Er kan dus niet ingeschreven worden.

Je leert hoe je personen met een handicap ondersteuning kan bieden waar nodig. Deze korte opleiding is de perfecte voorbereiding op deze job.

Wat

Als persoonlijk assistent (=PAB-assistent) ben je in dienst van een persoon met een handicap (of zijn wettelijke vertegenwoordiger).
De persoon met een handicap krijgt een budget ter beschikking die hij/zij gebruikt om een persoonlijk assistent mee in dienst te nemen.
De hulp die je biedt, is heel persoonsgebonden (en afhankelijk van de soort handicap).
Je helpt bij huishoudelijke taken, lichamelijke verzorging, begeleiding bij activititeiten, communicatie, … .
Als assistent kan je zowel bij kinderen – jongeren – volwassenen en ouderen werken.

Als ADL-assistent (een assistent die helpt bij Activiteiten van het Dagelijks Leven) werk je voor een dienst zelfstandig wonen voor personen met een ernstig fysieke handicap. Deze persoon woont zelfstandig in een aangepaste woning.
Via een oproepsysteem kan de persoon met een handicap een assistent oproepen om hulp te krijgen. Mogelijke taken zijn: hulp bij lichamelijke verzorging, hulp bij aan- en uitkleden, hulp bij eetsituaties, …

Wie

Werkzoekenden die willen werken als PAB/ADL- assistent en die behoren tot één van volgende groepen:

  • kortgeschoolden
  • 50+ ers
  • allochtonen

Als je je kandidaat stelt, bekijkt Mentor of dit voor jou het geval is.

Je moet bij VDAB ingeschreven zijn als werkzoekende.

Voor de start van de opleiding moet je nog geen kennis of ervaring hebben. Om de opleiding te starten is er geen diplomavereiste. Om te werken als ADL- assistent moet je wel minimum beschikken over een A3- diploma. Als PAB-assistent is dit geen vereiste.

Meld je je aan, dan word je uitgenodigd voor een infomoment. Na dit moment volgt een gesprek met de opleidingsverantwoordelijke. In dit gesprek bekijken we hoe groot je motivatie is voor de opleiding en de job. Om de opleiding te kunnen starten, moet je slagen in een aantal testen.

Je moet beschikken over een bewijs van goed gedrag en zeden en moet medisch geschikt zijn.

Programma

Vakken:

  • Blok A: Gehandicaptenbeleid en zorg in Vlaanderen
  • Blok B: Communicatie – sociale vaardigheden
  • Blok C: Vaardigheidstraining: hoe hulp bieden bij tillen en verplaatsen, bij persoonlijke hygiëne en verzorging, EHBO, hoe hulp bieden bij verplaatsingen (met de rolstoel, …), …
  • Blok D: Stagevoorbereiding - stage
  • Blok E: Sollicitatietraining (opmaak CV en sollicitatiebrief - computergebruik)

De opleiding duurt 4 maanden.

Het totale programma omvat 480 uren waarvan 240 uren vorming en 240 uren stage.

De lessen vinden plaats op:
maandag tot en met vrijdag van 8u30 tot 12u30 en 13u tot 16u (woensdagnamiddag vrij).

Waar

De theorielessen gaan door in Mentor vzw, Wandelweg 11a te Kortrijk.
Voor bepaalde lessen wordt (in overleg met de cursisten) gekozen voor een andere locatie.

Begeleiding naar werk

Een job voor jou vinden is ons doel, we begeleiden je hierbij tijdens en na de opleiding.

Prijs

Deze opleiding is gratis.

De opleiding tot "assistent voor personen met een handicap" is erkend door de VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding) en wordt georganiseerd in samenwerking met ESF (Europees Sociaal Fonds) .

Na de opleiding ontvang je een getuigschrift dat erkend is door de VDAB.
Premies en/of terugbetalingen van onkosten worden toegelicht op de infosessie.

Contact

Sofie Ranson