Erkende opleiding voor (stage)mentors (*)

(*) Deze opleiding levert een getuigschrift op waarmee uw werkgever 800 euro korting krijgt op uw loon als (stage)mentor: zie onderaan voor meer uitleg.
Deze opleiding geeft bovendien recht op Betaald Educatief Verlof (BEV).


U onthaalt en begeleidt stagiairs of zogenaamde werkpleklerenden: dit zijn o.a. leerlingen of cursisten in opleiding op de werkvloer. U staat in voor (een onderdeel van) hun interne opleiding in uw organisatie.
U bent dus de (stage)mentor (ook wel meter of peter genoemd). Uw introductie is cruciaal voor hen.
Via voorbeelden en simulatie-oefeningen delen we tips ‘n’ tricks en werken we uw persoonlijke drempels als (stage)mentor weg.

Wat

Deze interactieve opleiding verscherpt uw vaardigheden op het vlak van begeleiding, coaching en opleiding van ‘werkpleklerenden’ (o.a. stagiairs, leerlingen, cursisten in opleiding op de werkvloer).
Na afloop van de opleiding zal u sterker in uw schoenen staan. Als (stage)mentor kan u:

 • een opleidingsplan opstellen
 • instructies geven
 • vlot communiceren
 • vorderingen opvolgen
 • feedback geven
 • bijsturen
 • evalueren

De opleiding bestaat uit 2 sessies (voormiddag + namiddag):

Sessie 1: Een stagiair/werkpleklerende onthalen?!

A. Wat is mijn rol en welke verwachtingen spelen?

 • Hoe zie ik zelf mijn rol als (stage)mentor
 • De verwachtingen van de organisatie/opleidingsinstantie
 • De verwachtingen van de nieuwe stagiair/werkpleklerende

B. Hoe begin ik er aan?

 • Een checklist en opleidingsplan geven mij houvast
 • Hoe creëer ik betrokkenheid door stagiair/werkpleklerende

Nodige vaardigheden
A. Communiceren op 5 wijzen

 • Instructies geven
 • Feedback geven
 • Motiveren
 • Omgaan met weerstand
 • Coachen

Sessie 2. Observeren, opvolgen en evalueren

 • Observeren in plaats van interpreteren
 • Opvolgen en bijsturen aan de hand van het opleidingsplan
 • Evalueren en het voeren van een evaluatiegesprek

Mijn vaardigheden als (stage)mentor
A. Inoefenen van vaardigheden
B. Mijn plan van aanpak

De eerste sessie schetst het kader van het (stage)mentorschap op de werkvloer. Met wie krijg ik te maken? Wat wordt er van mij verwacht? Hoe pak ik het aan? En welke vaardigheden kunnen mij hierbij helpen?

In de tweede sessie staat u als (stage)mentor centraal. De vaardigheden van een (stage)mentor worden in groep geoefend. U wordt ondersteund in het nadenken over een aanpak voor de eigen werkvloer. U staat stil bij de drempels en persoonlijke aandachtspunten: zo weet u hoe u uw steentje bijdraagt in de eigen organisatie.

Gedurende de volledige opleiding wordt interactie en ervaringsuitwisseling tussen de deelnemers via allerhande opdrachten sterk gestimuleerd.

U ontvangt een getuigschrift dat u een (stage)mentoropleiding gevolgd heeft. Dit is noodzakelijk voor het verkrijgen van de doelgroepvermindering voor (stage)mentoren (*).

Voor wie

Iedereen in een organisatie die het onthaal en opleiding van nieuwe medewerkers of ‘werkpleklerenden’ (o.a. leerlingen, cursisten of stagiairs in opleiding op de werkvloer) opvolgt en uitvoert en die dus als interne ‘mentor’ kan worden aangeduid.

Trainers

Eva Vantomme is coach bij Mentor vzw.
Ze heeft reeds 18 jaar ervaring in het opleiden en begeleiden van werkenden en werkzoekenden, ook tijdens stage. Daarnaast geeft ze diverse vormingen rond de thema’s communicatie, talenten, conflicthantering en wetgeving.

Claudia Fosselle is consultant bij Mentor vzw.
Ze heeft ervaring in het begeleiden van medewerkers in functie van persoonlijke ontwikkeling.
Ze ondersteunt ook hun begeleiders (‘coach the coach’).

Praktisch

 • dinsdag 27 november 2018 van 9u00 tot 16u30

Waar

Mentor afdeling Wandelweg
Wandelweg 11a
8500 Kortrijk

De locatie is vlot bereikbaar, met openbaar vervoer (op 500 m van station) of met de auto (betalende parkeergelegenheid in de buurt).
routebeschrijvingen & parkeermogelijkheden

Prijs

250 euro excl. btw

U ontvangt een getuigschrift dat u een mentoropleiding gevolgd heeft. Dit is noodzakelijk voor het verkrijgen van de doelgroepvermindering voor mentoren (*).
Deze opleiding geeft bovendien recht op Betaald Educatief Verlof (BEV).

Bent u een KMO?
U krijgt 30% of 40% korting (afhankelijk van de grootte van uw KMO)
Mentor is erkend dienstverlener in de KMO-portefeuille, pijler Opleiding (erkenningsnummer: DV.O104717).

Inschrijven kan via het inschrijvingsformulier

Contact

Praktische en inhoudelijke vragen kan u stellen via academy@mentorvzw.be of via 056 23 72 80

(*) Doelgroepvermindering mentor
Na het volgen van deze opleiding ontvangen de deelnemers een getuigschrift dat toegang geeft tot een lastenverlaging of korting op de socialezekerheidsbijdragen die de werkgever moet betalen voor de werknemers die interne (stage)mentor zijn. Voor hen kan de werkgever een doelgroepvermindering genieten van 800 EUR per kwartaal, gedurende de duur van de stagebegeleiding.
Om van deze doelgroepvermindering te kunnen genieten zijn de werkgevers aan verschillende voorwaarden gebonden. Deze hebben zowel betrekking op de werkgevers zelf, de betrokken personen in opleiding en de mentoren.
Zo dienen de mentoren:

 • ten minste 5 jaar professionele ervaring hebben in het beroep dat geheel of gedeeltelijk aangeleerd wordt in het kader van de stage of opleiding
 • in het bezit zijn van:
  ofwel een getuigschrift dat aantoont dat ze met vrucht een mentoropleiding gevolgd hebben
  ofwel een getuigschrift dat aantoont dat ze geslaagd zijn in een beoordeling ter validatie van hun competenties als mentor (= ervaringsbewijs, uitgereikt in het kader van de erkenning van verworven competenties EVC);
  ofwel een pedagogisch diploma dat betrekking heeft op het beroep dat geheel of gedeeltelijk aangeleerd wordt in het kader van de stage of opleiding.

De doelgroepvermindering wordt dus niet zomaar gegeven aan werknemers “die al lang met opleiding bezig zijn” in de onderneming.
Meer informatie omtrent de voorwaarden van de doelgroepvermindering kan u vinden via www.werk.be