Begeleid de zoektocht van je cliënt naar zijn talent

 

Talent ontwikkel je niet zomaar. Daar is tijd, motivatie en een goeie begeleiding voor nodig. Zelfinzicht bij de cliënt is een belangrijke drijfveer. Via de techniek van het vragen stellen, ondersteunt de begeleider cliënten om stil te staan bij hun dagelijks functioneren en hun talenten actief aan te wenden.

Inzetten op sterke punten geeft meer energie en biedt meer kans op positieve resultaten dan het ombuigen van een zwak punt. Vanuit het opgebouwde zelfvertrouwen “dit kan ik goed” en de wil om te groeien, is het mogelijk om zwakke punten te bespreken en ze gaandeweg te verbeteren.

Wat?

Via een interactieve training word je geïntroduceerd in talentontwikkeling en praktisch op weg gezet bij de toepassing ervan bij je cliënten. Na afloop van de training zal je:

  • Het nut van talentontwikkeling kunnen situeren binnen de eigen begeleidingsvorm
  • Gesprekstechnieken kunnen toepassen
  • De Talentendoos kunnen gebruiken

De training bestaat uit 3 sessies: Sessie 1

  • Aanduiden van het nut van talenten ontwikkelen
  • Introductie in talentgesprekken en gesprekstechnieken
  • Voorstelling van praktische tools (o.a. de Talentendoos)

Sessie 2

  • Gebruiken van gesprekstechnieken
  • Oefenen met de Talentendoos

Sessie 3

  • Voeren van talentgesprekken in de praktijk: uitwisselen van ervaringen
  • Tips voor verdere opvolging


De Talentendoos is een methodiek om open gesprekken te voeren met medewerkers. Aan de hand van kaarten die verschillende talenten vermelden, kan er worden besproken wat goed loopt en welk talent hier aan de basis ligt. De methodiek is gebaseerd op de Appreciative Inquiry- benadering. De Talentendoos is een gevalideerd ESF-product.
De talentendoos kan hier besteld worden.


 
Voor wie?

Deze training is bedoeld voor externe begeleiders: trajectbegeleiders, externe coaches, …

Direct leidinggevenden kunnen de aangepaste training “Ontwikkel talent op de werkvloer” volgen.

Interesse?

Heeft u interesse in deze opleiding, of heeft u vragen hierover? Laat hier uw gegevens na. Wij contacteren u zo spoedig mogelijk.


Prijs?

De prijs is afhankelijk van de concrete invulling (gewenste inhoud, eventuele voorkennis deelnemers, duur, e.d.). Deze invulling bepalen we in samenspraak met u, en is op maat van uw organisatie. Bent u een KMO? U kan 20% of 30% korting krijgen (afhankelijk van de grootte van uw KMO) Mentor is erkend dienstverlener in de KMO-portefeuille, pijler Opleiding (erkenningsnummer: DV.O104717).

Contact

Praktische en inhoudelijke vragen kan u stellen via academy@mentorvzw.be of via 056 26 44 34