CREActief

Wat?

CREActief haalt creatieve methodieken en psycho-educatie uit de therapeutische context naar de wereld van werkzoekendenbegeleiding.

CREActief ontwikkelt een innovatieve dienstverlening, complementair aan bestaande trajectbegeleiding richting werk

CREActief richt zich specifiek op:

  • verbaal minder sterke werkzoekenden en
  • werkzoekenden met mentale blokkades richting(begeleiding naar) werk.

Hoe?

‘innovatie door adaptatie’: het concept van creatieve methodieken en psycho-educatie vertalen naar de context van werkzoekendenbegeleiding, de dienstverlening piloteren en op impact evalueren

Te hanteren methodieken: service blueprint, business model, draaiboek, impactevaluatie

ESF valideert de nieuwe dienstverlening

Opzet dienstverlening

Dienstverleningsflow met individueel introductiemoment, collectieve proefsessie, kick-off, 3-daagse ‘retraite’, terugkommomenten en doorlopend (individueel/collectief) contact.

Doorlopend aanbod in verschillende regio’s, geen vaste afbakening in deelnametijd (van een maand tot meer dan een jaar)

Opzet: de werkzoekende creatief te laten exploreren

wie hij is

waar hij voor staat

wat z’n drijfveren zijn

maar ook waar z’n grenzen liggen en waar hij naartoe wil

Geen specifiek einddoel of -resultaat: openheid/veilige basis en begeleidershouding

Wel projectdoelstellingen in vorm van gewenste uitkomsten:

verhoging zelfinzicht, -bewustzijn en -vertrouwen

handvaten bieden om met negatieve gevoelens te leren omgaan

ruimere adressering van randproblematieken op vlak van welzijn

tot een houding komen van ‘kunnen’ en ‘klaar zijn voor’ leren en werken

en daardoor vlottere aansluiting realiseren op trajectbegeleiding

Wie?

Mentor vzw : promotor
Agape Belgium: expertisepartner met meer dan 30 jaar ervaring in het aanbieden en aanleren van lichaamsgericht (psycho)therapeutisch werken
JointViewPoint: externe innovatiebegeleider met expertise in prototyping, service design,... technieken.
Externe impact-evaluator : samenwerking nog te formaliseren

Wanneer?

01/01/2020 – 31/12/2021

Contact

Ward Saver - w.saver@mentorvzw.be - 056 26 44 34

type: