CREActief zet jou(w cliënt) sterker in de schoenen!

Wat?

 • Een innovatief aanbod voor werkzoekenden
 • Dat hen sterker in de schoenen laat staan
 • Via een kort traject van ongeveer een maand
 • Met 2 individuele sessies van een uur (intakegesprek en terugblikgesprek)
 • En 3.5 creatieve sessiedagen (3 wekelijkse afspraken van 9u30 tot 16u en een afsluitmoment van 2 uur)
 • in kleine groep (max. 10 personen)
 • Dat complementair is aan eventuele lopende begeleidingen

Voor wie?

 • Werkzoekenden in ruime zin van het woord
  • dit kunnen ook werkenden zijn die twijfelen aan de volgende stap in hun carrière
 • Die de ‘mentale klik’ richting een (volgende) job misschien nog niet helemaal kunnen maken
 • Die ondersteuning kunnen gebruiken bij
  • Zichzelf leren zijn in groep
  • Hun zelfvertrouwen boosten
  • Inzicht krijgen bij hun (job)mogelijkheden
 • Die met andere woorden nog wat sterker in hun schoenen kunnen staan

Waarom?

 • Extern wetenschappelijk onderzoek bewees dat CREActief significant positieve impact heeft op zelfinzicht van werkzoekenden!
  • er werd bewezen dat deelnemers via CREActief beter zicht krijgen op hun (kern)kwaliteiten en op het (werk)klimaat waarin ze (minder) gedijen.
  • Het volledige rapport vindt u hier
 • Het volgen van een CREActief-reeks levert volgende output:
  • Een uitgedaagde en opgefriste denkwijze over de eigen mogelijkheden
  • Een creatief product per sessiedag om reflectie over zichzelf te vergemakkelijken
  • Een duidelijker beeld van de eigen kwaliteiten, grenzen, werkklimaatwensen
  • Een concreter actieplan richting toekomst

Hoe?

 • CREActief werd gevalideerd door Europa WSE (het vroegere Europees Sociaal Fonds) als innovatieve dienstverlening en goedgekeurd voor een ‘SCALE-project’ dat inzet op opschaling van CREActief.
 • In deze opschaling willen we:
  • CREActief regionaal en structureel inbedden in samenwerking met Lokale Besturen
  • Samen met partners Stebo vzw en vzw aPart CREActief aanbieden in de ruimere Vlaamse regio
  • Nieuwe CREActief-coaches op te leiden via de ontwikkeling van een opleidingsaanbod ‘Coach the CREActief-Coach’

Wanneer?

 • Het opschalingsproject met financiering van Europa WSE en Vlaanderen loopt t.e.m. juni 2023.
 • In eerste instantie zetten we in op samenwerking met Lokale Besturen om er in het voorjaar van 2023 CREActief-reeksen op te zetten.
 • Ondertussen wordt het Coach the CREActief-Coach (CCC) opleidingsaanbod uitgewerkt en worden coaches van partners opgeleid om ook in hun regio CREActief-reeksen te kunnen aanbieden.

Interesse?

 • Ben jij werkzoekend (in brede zin van het woord) en heb je interesse in onze CREActief-ondersteuning?
 • Ben jij trajectbegeleider en heb je interesse om cliënten in te schrijven voor CREActief?
 • Maak jij deel uit van een Lokaal Bestuur met interesse om inwoners en/of cliënteel gebruik te laten maken van CREActief?

Neem contact op met Marjolein en CREActief zet jou(w cliënt) graag sterker in de schoenen!

Marjolein Debergh - m.debergh@mentorvzw.be - 056 26 44 34 - GSM: 0473 86 27 89

Dankzij de financiële steun van
esflogos
 
 
 

Website Creactief:

www.creactiefnaarwerk.be