EHBO

Wat?

Een collega of werknemer met een flauwte, een wonde…een collega slachtoffer van een ongeluk … Uw bedrijf is er helaas niet vrij van. De eerste minuten en de handeling kunnen cruciaal zijn. Tijdens onze opleidingen krijgt u eerstehulptechnieken volgens de recentste aanbevelingen van cpr guidelines. https://cprguidelines.eu/

Verplichting

De opleiding is wettelijk verplicht. Volgens de wetgeving en eventueel conform bijkomende eisen gesteld door kwaliteitssystemen, moet uw bedrijf voldoende opgeleide hulpverleners tellen:

  • in industriële bedrijven 1 per 20 medewerkers,
  • in niet-industriële bedrijven 1 per 50 medewerkers.

Hulpverlener (vroeger nijverheidshelper)

De hulpverlener is een werknemer die de eerste hulp op de arbeidsplaats verleent. Hij heeft daartoe tenminste de nodige vorming en bijscholing, aangepast aan de risico’s van de activiteiten, gevolgd. Bij Mentor vzw ontvangen de deelnemers mits slagen een brevet dat door de overheid erkend is in het kader van het KB van 15/12/2010. De hulpverlener :

  • pakt ongevallen of gezondheids problemen kordaat aan, eventueel in afwachting van professionele hulpverlening.
  • kan de ernst van de situatie inschatten, voorkomen dat een banaal incident verergert of de gevolgen tot een minimum beperken.

Praktisch

Duur: basisopleiding bedrijfseerstehulp 20u. Maximaal aantal 12 deelnemers (wettelijk maximum 15). Erkend brevet bedrijfs-EHBO.

Bijscholing hulpverlener

De hulpverleners van uw onderneming blijven in orde met de wettelijke vereisten als ze ieder jaar minimum vier uren bijscholing volgen (KB van 15/12/2010). Bij de inschrijving vragen we een kopie van het brevet van hulpverlener en van de eventueel al gevolgde bijscholingen bedrijfs-EHBO.

Praktisch

Duur: wettelijk minimum van 4u. Maximaal aantal 12 deelnemers. Bij een opleiding in uw bedrijf kan de inhoud van het programma aangepast worden. Na het volgen van deze bijscholing krijgt de deelnemer een attest die de geldigheid van bedrijfs - EHBO met één jaar kan verlengen.

Waar?

Dit kan zowel in Mentor (Kortrijk) doorgaan als op locatie.

Interesse?

Heeft u interesse in deze opleiding, of heeft u vragen hierover? Laat hier uw gegevens na. Wij contacteren u zo spoedig mogelijk.

Prijs?

De prijs is afhankelijk van de concrete invulling (gewenste inhoud, eventuele voorkennis deelnemers, duur, e.d.). Deze invulling bepalen we in samenspraak met u, en is op maat van uw organisatie. Bent u een KMO? U kan 20% of 30% korting krijgen (afhankelijk van de grootte van uw KMO) Mentor is erkend dienstverlener in de KMO-portefeuille, pijler Opleiding (erkenningsnummer: DV.O104717).

 

Contact

Praktische en inhoudelijke vragen kan u stellen via academy@mentorvzw.be of via 056 26 44 34