Wat?

Via deze opdracht begeleiden en bemiddelen we werkzoekenden naar het Regulier economisch circuit (REC) via een intensief traject met inzet van werkplekleren om de match naar de arbeidsmarkt te maken. Er wordt gestreefd naar duurzame tewerkstelling door drempels te overwinnen, de juiste competenties te verwerven op een werkvloer en door het ontwikkelen van de nodige zelfredzaamheid om werk te vinden en te behouden.

De penhouder voor dit project is Argos vzw.

Hoe?

De GLOW-coaches gaan samen met de werkzoekenden op weg om een passend traject naar werk uit te stippelen via:

  • het in kaart brengen van jobdoelen, competenties, arbeidsattitudes en drempels.
  • het aanbieden van versterkende acties.
  • deelname aan werkplekleren.
  • ondersteuning bij het solliciteren.
  • taalcoaching voor anderstalige werkzoekenden

Voor wie?

De doelgroep bestaat uit werkzoekenden die nood hebben aan intensieve begeleiding en bemiddeling via inzet van werkplekleren om de brug naar duurzame tewerkstelling te maken. Deze nood vloeit voort uit onvoldoende arbeidsmatige zelfredzaamheid. De volgende elementen kunnen hierop wijzen:

  • een risico op verminderde arbeidsparticipatie of het ervaren van een moeilijke match met de arbeidsmarkt samenhangend met problemen in lichamelijk, psychisch, cognitief en/of sociaal functioneren die op dat functioneren van invloed zijn
  • een gebrek aan generieke competenties en arbeidsattitudes
  • belemmerende contextfactoren en leerpunten (zoals armoede, mobiliteit, kinder- of zorgtaken, detentie, taal,...)
  • gebrek aan werkervaring
  • gebrek aan arbeidsmarktvoorbereiding.

Projectduur

Dit project loopt tot en met 31/12/2027

Meer info op de VDAB website.

Contact

Voor meer info kan je terecht bij
Jelte Vandepitte
0473 86 27 97

 

Dankzij de financiƫle steun van
esflogos